Подписа се нов ОКТД за отрасъл „Транспорт”

След дълъг преговорен процес и огромни усилия, положени от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД)  за сектор „Транспорт”.  От страна на работодателите, той бе подкрепен от Национална транспортна камара с председател Койчо Русев. Договорът влиза в сила от 13.06.2018 г.

Новият ОКТД предвижда: прилагане на политики по насърчаване на колективното трудово договаряне на ниво предприятие; собствено обучение на кадри, където е възможно; осигуряване на равни възможности за кариерно развитие чрез процедури за обективен подбор на кадри на принципа „избор на по-добрия кандидат”; установяване на принцип на равно заплащане при равна производителност на труда.