Подписаха се КТД в БДЖ Пътнически и Товарни превози

След тримесечни преговори между синдикати и работодатели в държавните железопътни оператори „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД са подписани Колективните трудови договори. Те за период от две години и влизат в сила от 21.03.2018 г. В преговорния екип от страна на СТСБ участваха Вълко Станев, председател на СО Превозна служба Карлово – БДЖ и член на Съюзния съвет и изпълнителният секретар на Съюза и експерт Сухопътен транспорт Даниела Златкова.

В новите КТД се запазват използваните до момента права и придобивки за всички работещи в двете дружества. В допълнение е договорено следното:

  • Нощният труд за всички длъжности, извън машинистите, ще се заплаща с увеличение от 42 %.
  • От 01.01.2019 г. отпада ваучерът от 250 лв. за задължителното използване в почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Вместо това, социална сума в размер на 150 лева ще се изплаща при ползване на повече от половината платен годишен отпуск.
  • Присъединителната вноска за нечленуващи става 204 лв., което увеличава фонда за помощи и съответно облекчава разходите на работодателя.

„БДЖ – Пътнически превози” ще плаща допълнително 40 лв. на служителите си с втора магистратура и 50 лв. за владеене на чужд език. След договорка в рамките на преговорите за КТД, синдикати и работодатели вече работят по категоризация на работните места. Така, където натоварването е по-голямо, заплащането ще е по-високо. Категоризацията ще бъде извършена най-напред за поделенията, пътническите центрове, локомотивни депа, вагонни депа и други, след което ще се пристъпи към критерии за оценяване на длъжностите.

„Искам да благодаря на колегите от преговорния екип. Те положиха сериозни усилия, водиха аргументирано диалога с работодателите и защитиха интересите на работещите. Убедена съм, че нашите членове оценяват тяхната всеотдайност”, коментира председателят на СТСБ Екатерина Йорданова.