Подписано бе споразумение към КТД на НКЖИ за 2019 г.

На 15 януари в централата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) се проведе първата за 2019 г. среща на Централния съвет на страните (ЦСС) по КТД.

СТСБ беше представен лично от председателя г-жа Екатерина Йорданова, както и от Сашо Алексов, председател на БЖС към БДЖ ЕАД и НКЖИ и член на УС и СС на СТСБ, и Анжела Мутафчиева, член на СС на СТСБ и на УС на БЖС. На срещата присъстваха и ръководството на НКЖИ, начело с инж. Папукчийски, както и представители на СЖБ, НЖС ‘Подкрепа“ и ФТР „Подкрепа“.

Страните подписаха споразумение към колективния трудов договор (КТД) на ДП НКЖИ, сключен през 2018 г., с което социалната сума при ползване на повече от половината от полагащия се основен платен годишен отпуск се увеличава от 200 на 290 лв.; а при невъзможност да се осигурят полагащите се по КТД ваучери за храна от 60 лева месечно ще се изплаща парична сума от 65 лева месечно.

Страните приеха и представения проект на работодателя със списъци на длъжностите и работните места с установен ненормиран работен ден по условията на чл. 139 а, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 6 от Наредба № 50 по поделения за 2019 г.

Във връзка с Програмата за организационни и инвестиционни мероприятия на НКЖИ за 2019 г., ръководството запозна участниците с предвидените мерки, и увери, че те няма да доведат до реално освобождаване на персонал, тъй като в компанията има достатъчно свободни работни места.

Промените, договорени с новото споразумение към КТД 2018 г., влизат в сила от 1 януари 2019 г.