Председателят на СТСБ и ДП „ТСВ“ се срещнаха по повод законопроекта за държавните предприятия

На 21 февруари 2019 г. Екатерина Йорданова и екип на СТСБ посетихаГлавно управление ТСВ – София”. Повод бе новият проект на Закон за държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване”, който предстои да бъде приет до 18 март 2019 г. Председателят на СТСБ многократно е поставяла пред новото ръководство на Министерство на транспорта въпроса за последствията, които бъдещият закон ще окаже върху ДП „ТСВ“, включително и при първото представяне на министър Желязков в Народното събрание.

Екипът на СТСБ бе приет от изпълнителното ръководство на предприятието, като основна тема на разговорите бе горепосоченият законопроект.

Екатерина Йорданова се срещна и със синдикалните членове на СТСБ в ДП ТСВ, като ги запозна с дейността на Съюза от осмия конгрес през юли 2018 г. насам, с акцент върху международните прояви; с тенденциите в синдикализма като цяло; кампаниите, които СТСБ организира, и възможностите за допълнително обучение на редовите членове; с женските и младежки политики, в които могат да се включат. Бяха обсъдени и конкретни проблеми по места, и се взеха решения за по-нататъшното сътрудничество между централата и редовите организации.

Екипът на СТСБ посети и музеят на дружеството, който показва експонати от богатата история на ТСВ.