Екатерина Йорданова посети „Пристанище Варна“ ЕАД за среща с ръководството и членове на СТСБ

Екатерина Йорданова се срещна с ръководството и членове на СТСБ към ️“Пристанище Варна” ЕАД в последния работен ден на месеца – 30 юли. Поводът за срещата е отправена към нея покана от председателя на СТСБ Варна-Изток Мартин Индзудис, във връзка с проведени  по-рано през седмицата събрания на синдикалните организации в терминалите Варна-Изток и Варна-Запад.

На предварително проведените  събрания – на 26 юли в терминал Варна-Изток и на 29 юли в терминал Варна-Запад, нашите синдикални членове обсъдиха предложенията на ръководството относно оптимизацията на работното време и числеността на персонала. Те не подкрепиха предложенията на представителите на работодателя, като заявиха готовността си да посрещнат председателя на СТСБ, за да обсъдят належащите въпроси в търсене на решения. След срещата с членовете на СТСБ, Екатерина Йорданова, заедно с председателя на СТСБ – Варна – Изток Мартин Индзудис  и председателя на борда на директорите на “Пристанище Варна” Тихомир Тодоров, се срещнаха с изпълнителния директор Петър Сеферов и юриста на компанията. “Предложенията на работната група на дружеството за оптимизация на работното време и числеността на персонала не се подкрепят от двете синдикални организации и СТСБ стои твърдо зад своите основни членове”, заяви пред ръководството Екатерина Йорданова и допълни, че проблемите досега са се решавали на база диалог и разчита, че и занапред ще се решават съвместно.

В резултат на срещата, СТСБ получи гаранции от изпълнителния директор, че съкращения на заети хора в пристанищата няма да има при евентуално преструктуриране. Ако някъде се наложи закриване на конкретна позиция, на засегнатите ще бъде предложено за компенсация да заемат друга длъжност в дружеството. Двете страни се договориха всички тези решения да бъдат взимани в диалог със синдикатите.

“Предвид сериозните изпитания, пред които е изправено “Пристанище Варна” и нестабилната политическа ситуация, бих искала да заявя, че ние в СТСБ познаваме проблемите на работниците, имаме дългогодишен опит и професионални лидери в двата терминала, които винаги са близо до хората. В тази връзка напомням и уверявам всички, че продължаваме твърдо да отстояваме решенията на всички възникващи проблеми, в диалог с ръководството.”, заяви в заключение Екатерина Йорданова.

По време на срещата, Екатерина Йорданова запозна синдикалните организации с напредъка по проекта, изпълняван съвместно с Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ за „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно браншово ниво“.

Други  важни теми, върху които председателят на СТСБ обърна внимание на присъстващите, беше предстоящият конгрес на КНСБ, както и множеството предвидени инициативи на Съюза през месеците август и септември.
Проведената среща на председателя на СТСБ с “Пристанище Варна” е втора поред, в рамките на последните два месеца юни и юли.