Проект EVE

д о к у м е н т а ц и я

З А

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ ПО ВРЕМЕ  НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕРИОДА ОТ 05.03.2018 Г. ДО 07.03.2018 ГОДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА МНОЖЕСТВО БЕНЕФИЦИЕРИ ПО ДОГОВОР VS/2016/0241, ИЗПЪЛНЯВАН ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ „СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ““ 

 

Документите може да свалите тук