Проектът EVE бе представен на обучително инфо събитие на КНСБ

На 07.11.2018 г. в Конгресния център на КНСБ се състоя информационно събитие, организирано от Колежа за работническо обучение (КРО). Юлия Симеонова, директор на колежа, представи новите обучителни проектиПреподаване в многообразието (Teach-D)“ и „Обучение по равенство на половете за преодоляване на дискриминационни практики в образованието, обучението и пазара на труда (Get up)“. От името на Съюза на транспортните синдикати в България присъстваха Игнасия Ацева и Весела Цаперкова. СТСБ от своя страна представи на участниците резултатите от своя наскоро приключил обучителен проект „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)“, който бе осъществен в партньорство с Европейската транспортна федерация (ETF) и с участието на транспортни синдикати от Великобритания, Франция и Холандия.

Наред с мрежата, изградена в резултат на 6-те семинара, които обучиха близо 90 обучители от транспортни синдикати в 17 европейски държави, проектът EVE създаде и две ценни учебни помагала.
Модул 4 е посветен специално на проблема с насилието и тормоза над жени в транспортния сектор, а практическото ръководство „Обучителен пакет за  равенство между половете в транспорта“ към него съдържа педагогически и практически инструменти, покриващи 4-те големи теми от обучителния пакет на ETF за равенство между половете. И двете помагала са достъпни на 6 езика: български, английски, френски, немски, испански и холандски, от сайтовете на СТСБ и ETF.