Проектът EVE създаде две помагала на пет езика и обучи 60 преподаватели по равенство

Материалите ще бъдат публикувани на сайта на Европейската транспортна федерация и ще бъдат достъпни за обучителите

Конференцията по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)” завърши с представянето на две учебни помагала, които ще бъдат използвани от обучителите по равенство в транспортните синдикати в цяла Европа. Те бяха презентирани от изпълнителния директор на Колежа за работническо обучение към КНСБ Юлия Симеонова по време на заключителната конференция по проекта.

Едното помагало представлява обучителен пакет за равенство между жени и мъже в транспортния сектор. То включва следните теми: „Идентифициране на насилието”, „Действия за реагиране и предотвратяване на насилието и тормоза” и  „Следващи стъпки”.

Другото помагало, представено от Юлия Симеонова, съдържа методологическа информация за повишаване на капацитета на бъдещите обучители. То дава важни указания и умения как да бъдат организирани и провеждани различните синдикални  действия – както обучения, така и семинари, конференции и кампании. Помагалото беше създадено с цел да допълни тематичния материал с „технически“ знания и умения, с цел достигане на конкретни практически резултати, които са важно изискване за всяко синдикално обучение.

Създадените два учебни материала ще бъдат на разположение на уебсайта на ЕТФ на трите основни езика – английски, френски и немски, плюс холандски и български. По тях обучените вече 60 преподаватели ще могат да подготвят  своите членове и да развиват капацитета на синдикалните активисти по отношение на разпознаването, реакцията и предотвратяването на насилието, основано на пола и тормоза на работното място, съобразено със спецификата на условията на труд в съответния подсектор на транспорта.