Благородство по време на пандемия

На 10 април 2020 г. Ралица Андреева, билетен касиер на метростанция „Сердика” и наш синдикален член, отива на работа и слиза по стълбите на метространция „Бизнес парк“, където намира плик за писмо, съдържащ голяма сума пари и бележка с трогателно послание: „Мило Ати, пази се много! Има предложение за въвеждане на извънредно положение в страната. Обичам те, тати.”Без миг колебание, Ралица се свързва със служителите по сигурността и предава плика с надеждата той да стигне до своя адресат – Ати.

“Видях, че вътре има пари. Реших, че това не са моите пари. В ситуацията, в която се намираме и хората са без работа, аз имам работа и заплата. Реших, че трябва да ги предам. Друга мисъл не ми е минавала през главата”, разказва Ралица. 

Ралица Андреева е служител на “Метрополитен“ ЕАД от вече 20 години, оттогава членува и в синдикалната организация на СТСБ в дружеството. Започва работа в първия ден на откриването на метростанция “Сердика”, съпругът ѝ е техник-механик в системата на „Метрополитен“ и също наш член.

Гордеем се с теб, Ралица – и си пожелаваме още много като теб!