Редовни срещи на секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ и годишна пленарна сесия на Комитета за социален диалог в гражданското въздухоплаване

Тази седмица седалището на Европейската транспортна федерация (ЕТФ) в Брюксел бе домакин на поредица от важни срещи в секция „Гражданска авиация“, които да зададат дневния ред за предстоящия период. В понеделник Управителният съвет се срещна, за да подготви работата на секцията. Във вторник Стратегическата група на ЕТФ за работа с EASA обсъди промените в законодателната рамка на Агенцията, вътрешната структура, както и текущите задачи за нормотворчество. Последваха срещите на трите комитета (Управление на въздушното движение, Кабинен екипаж/пилоти и Наземен персонал), занимаващи се със специфичните въпроси за отделните групи.

На 21 юни, сряда, цялата секция „Гражданска авиация“ се събра, за да се справи с тежка програма, свързана със защитата на правата на авиационните работници, които са изложени на постоянни атаки не само от страна на работодателите.(виж повече на http://www.stsb.bg/ek-s-namereniya-da-ogranichi-pravoto-na-stachka/ )

Обсъдени бяха и намеренията за нова и силна кампания за Ryanair, която ще се реализира в тясно сътрудничество с ITFaviation.
И накрая, делегацията на ЕТФ участва на 22 юни, четвъртък, в пленарното заседание на Комитета за секторен социален диалог в областта на гражданското въздухоплаване.

Сред обсъжданите теми са промените в представителството на работодателите, основният регламент на EASA, предстоящата оценка и евентуално ревизиране на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно въздухоплавателните услуги, както и консултирането с Комитета за социален диалог в областта на гражданското въздухоплаване.