Съветът за тристранно сътрудничество към СО проведе първата си среща за 2019 г.

На 8 януари 2019 г. се проведе първата за годината среща на разширения Съвет за тристранно сътрудничество към Столична oбщина. Присъстваха ръководствата и екипи от експерти на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и на ФТР Подкрепа, както и председателите на синдикалните организации в столичните дружества за градски транспорт (Мария Георгиева, председател на СО към „Столичен Автотранспорт ЕАД“; Емилия Иванова – председател на СО към „Столичен Електротранспорт ЕАД“ и член на УС на СТСБ; Божидар Данчев, председател на СО към ЦГМ София и член на УС на СТСБ; Татяна Пачкова, председател на СО към „Метрополитен ЕАД“ и Найчо Найденов – синдикален председател на депо ‘Дружба“ и член на УС на СТСБ).

На срещата бяха обсъдени условията на труд в Софийския градски транспорт и исканията на синдикатите за повишаване на разходите за сектор транспорт, предвидени в бюджета на общината за 2019 г. Целта е да се даде възможност за увеличаване заплатите на работещите в четирите столични компании за градски транспорт.

Предстои втори кръг от разговори до края на седмицата.