Съюзен съвет в подготовка за 8-мия конгрес на СТСБ

Членовете на съвета одобриха програмната рамка за предстоящия форум и ключовите кампании за 2018 – 2019 г.

На 15 юни в централата на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) се състояха Управителен и Съюзен съвет – последните преди Осмия редовен конгрес на СТСБ. Председателят и екипът на Съюза направиха отчет на развитието по сектори през последните 8 месеца. Синдикалните организации също отчетоха своите дейности за периода: проблеми и решения, сключени КТД-та, нови договорености с работодателите. Бяха обсъдени организацията и провеждането на предстоящия конгрес на СТСБ през юли т. г. Управителният и Съюзният съвети одобриха проекта на програмна рамка на СТСБ за периода 2018 – 2023 г. Гласувани и приети бяха и Политика за защита на личните данни в СТСБ във връзка с новоприетия Регламент на ЕС за защита на личните данни.

Разгледано беше развитието на проекта EVE до момента и прeдстоящите допълнителни обучения и дейности. Проектът обръща особено внимание на ролята на синдикатите в процеса за постигане  на равенство между половете в един от най-доминираните от мъжете сектори. Той се реализира от СТСБ и ETF.Асоциирани партньори по него са Unite the Union (Великобритания), FNV (Холандия) и FGTE-CFDT (Франция). Проектът  разработи  цялостна обучителна програма и подготви мрежа от преподаватели в синдикалните организации по темите, свързани с равенството на жените в транспорта. Пакетът на ETF съдържа 4 модула и наръчник с насоки за използването им от всеки, който ще провежда обучение по темите: „Овластяване на жените”, „Колективното договаряне за жените”, „Здравословни и безопасни условия на труд за жените” и „Борба с насилието над жените”. По време на Съюзния съвет бяха представени и важните за СТСБ кампании на национално, европейско и международно ниво.

  През 2018 – 2019 г. СТСБ ще развива нова ключова национална дейност чрез кампанията си „Роза Дамасцена“ в подкрепа на отглеждането, развитието, разпространяването и защитата на българската маслодайна роза от едноименния сорт. Решението беше взето на предишния Управителен съвет на 21 май 2018 г. по съвместно предложение на председателя на СТСБ, съпредседателя на МК Алина Милушева и координаторът на СТСБ от Долината на розите Надежда Станева.  В изпълнение на това решение на 23 май т. г., СТСБ изпрати писмо до председателя на Общинския съвет Теодор Шойлеков  и кмета на община Карлово Емил Кабаиванов, с което заяви своята готовност за участие в инициативите в подкрепа на роза „Дамасцена“. Надежда Станева, регионален координатор на СТСБ за район Пловдив и член на Женския и Младежкия комитети, представи най-новата кампания на Съюза на 26 май 2018 г., по време на ежегодните тържества за „Празника на розата“ в Карлово.  От официалната трибуна тя обяви, че по случай 1 май 2019 – Международният Ден на труда и най-истински синдикален празник – членовете и активистите на СТСБ ще  дарят доброволен труд за бране на роза „Дамасцена” в масивите край град Карлово. С тази кампания СТСБ приканва своите членове чрез личен пример да възпитат у децата си и децата на България обич и грижа за маслодайната роза като символ, обединяващ българите по света.

От международната дейност на СТСБ беше даден акцент на кампанията „Справедлив транспорт за Европа“ на Европейската транспортна федерация (ETF), в която СТСБ участва активно още от 2015 г. Тя започна като широка кампания сред гражданите на ЕС и целеше да събере над 1 милион подписи от цяла Европа, за да гарантира, че евродепутатите ще вземат мерки в защита на справедливите и равноправни условия на работа за всички транспортни работници в Европа. С решение на Конгреса на ЕТФ през 2017 г. кампанията навлезе във втора фаза. Основната цел сега е да се постигне справедливост за всички работници във всички транспортни сектори, като се насърчава създаването на качествени работни места и надеждна транспортна услуга за пътниците. В същото време се противодейства на неприемливите бизнес практики на работодателите: недопускане или непризнаване на синдикатите; нелоялна конкуренция чрез наемане на работници на по-ниски заплати от стандарта за държавата; незачитане на договореностите в КТД-та и като цяло действия в ущърб на интересите на всички работници. СТСБ реализира кампанията в България под мотото  „Справедлив транспорт – Да!“. В рамките на тази мащабна акция, покриваща всички подсектори, през 2018 – 2019 г. СТСБ ще развие две кампании: Нашият обществен транспорт – Our Public Transport (ITF-СТСБ) и DOO NO. След широко комуникиране пред българската и европейската синдикална общност по случай 1 май 2017 г. и успешно участие в Европейската седмица на мобилността през септември същата година в София, през настоящата СТСБ иска да развие „Нашият обществен транспорт“ и в други български градове. DOO NO е кампанията на ЕТФ секция „ЖП транспорт“, в която СТСБ ще се включи активно през октомври тази година. DOO NO означава Driver only operation. Искаме да запазим превозния персонал. СТСБ ще се включи активно в кампанията, подробно разработена и приета от секцията. Кампанията е позитивна  и казваме: You are welcome! Кулминацията на кампанията „Справедлив транспорт за Европа“ ще бъде на 27 март 2019 г. и в дните преди това по време на Европейска седмица за действия на ETF. СТСБ ще участва с видео послания, представляващи отделните транспортни подсектори, и кампания в социалните медии.

Пред Съюзния съвет беше представена програмата на Международната федерация на транспортните работници (ITF). Конгресът ще бъде под номер 44 и ще се проведе в Сингапур между 14 и 20 октомври. Програмата представя извършената работа за изминалия мандат и поставя акцентите на новия 4-годишен период. Като успешни международни кампании са отчетени тези в световните лидери на пазара: DHL, IKEA, ICTSI, QATAR Airlines и Chevron. Програмата се фокусира върху дигитализацията и новата платформа за развитие на федерацията, а именно – укрепване на съществуващите синдикални организации и консолидиране на малки организации в една. ITF набелязва три стратегически направления, в които да работи основно: разрастване и активизиране на членството, иновативни кампании и въздействие върху глобалната и световна политика. Мотото на конгреса е: „Транспортните работници да изградят влияние“.