Седмица на отговорност – действие сега!

Служителите в DHL по цял свят искат да получат обещаното отношение от своя работодател – да ги подкрепим!
Важна седмица предстои за служителите на DHL, които са над 275 000 в повече от 220 държави и искат да бъдат чути!
Календарът от фирмени събития на логистичния гигант DHL е белязан с една изключителна седмица, в която компанията трябва да изпълни обещанията си към служителите за спазване на правата им, осигуряване на по-добри условия за работа и сигурност на наетите.
В дните от 3-ти до 9-ти май ще се проведе „Седмица на отговорност” в DHL организирана и строго следена от ITF (Международната конфедерация на транспортните работници), UNI (Uni Global union), ITUC (Meждународна конфедерация на профсъюзите). Тези дни са съзнателно избрани от организаторите, защото застъпват две събития в DHL – „Корпоративен ден на отговорност” (3-ти май) и събрание на акционерите в компанията (9-ти май). В този период гласът на работниците и профсъюзите по цял свят ще бъде най-силен, насочващ вниманието на управата на DHL към исканията на служителите й, а именно – уважение!
Призивът на организаторите е всички работници и профсъюзи от цял свят да се обединят и по свой начин да подкрепят служителите на DHL.
Съюзът на Транспортните Синдикати в България (СТСБ) е сред първите, които отговориха на глобалната покана за действие в „Седмицата на отговорност”, като отбелязаха началото й още на конгреса на КНСБ, на 2-ри и 3-ти май в НДК. Акцент на щанда на Съюза беше плакатът на кампанията като членовете на младежката мрежа на СТСБ разгласяваха идеята на събитието и приканваха към действие.
Включете се и вие!
Вижте повече на сайта http://www.respectatdhl.org/?lang=en
или изкажете подкрепата си за служителите във facebook страницата на DHL: http://www.facebook.com/dhl