Семинар и изследване на секция „Железопътен транспорт“

P1050510

На 4 и 5 ноември 2015г. в централата на МТФ в Лондон представителите на СТСБ Даниела Златкова и Надежда Станева участваха в семинар на тема : “ Преспективи за заетост и квалификация на персонала в железопътните компании“.
В рамките на семинара беше представено изследване върху насърчаването на заетостта и качеството на работа в Европейския железопътен сектор . Изследването има три фокус точки:
– визия и привлекателност на работните места в Европейския железопътен сектор;
– преспективи и стратегии за заетост в Европейските железопътни компании;
– устойчиви условия на труд, мерки за развитие и задържане на персонала.
По време на семинара бяха сформирани групи , които работиха по следните теми: Значението на квалификацията и обучението за да се развиват знания и умения; какви мерки могат да помогнат за развитието и потдържането на знания и умения; какво могат социалните партньори да направят за развитието и потдържането на знания и умения.
От докладите на групите стана ясно, че за да развиват железопътните компании човешките си ресурси, те трябва да отделят средства за професионално обучение. Социалните партньори пък следва да обучават работниците и служителите в други умения и компетенции – извън професионалната сфера, но които са интересни и от полза за тях.
По време на семинара чешката и италианската железопътни компании представиха структурите си , своите стратегии за развитие и системите си на заплащане.
Австрийските и немските железници представиха системите си за обучение и развитие на човешките ресурси във всичките си структури, а също и система за превенция на инциденти със служители.