Семинар и конференция в СТСБ

В дните от 21-ви до 24-ти ноември, в гр. Банкя ще се проведе национален семинар на тема „Прилагане на Европейските социални стандарти в социалния диалог”. На семинара ще присъстват синдикални членове и лидери на СТСБ от всички траснпортни сектoри. Програмата ще включи презентиране на темите „Европейският социален модел”, „Социалният диалог като инструмент на социалната политика ”, „СТСБ – Социален партньор на национално и европейско ниво”, „Укрепване на социалния диалог като инструмент за прилагане на социалната политика”.  Ще се организират дискусии и работни групи, а една от водещите теми ще бъде елиминирането на насилието над жените на работното място, свързана с Международния ден срещу насилието над жените – 25 ноември, обявен с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

На 24-ти ноември ще се състои и конференция в продължение на темата „Прилагане на Европейските социални стандарти в социалния диалог”.
Очаквайте още информация.