Семинар „Идентифициране и предотвратяване на психосоциалните рискове“

На 19.02.2013 г. в София, започна първият двудневен международен семинар по проект „Идентифициране и предотвратяване на психосоциалните рискове“, касаещ железопътния транспортен сектор. Oт българска страна участват и представители на СТСБ.

Проектът е съвместно разработен от европейските социални партньори Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) и European Transport Workers Federation, като част от тяхната работна програма за периода 2012/2013 г. Целта на семинара е да даде своя принос в откриването, намаляването и предотвратяването на психосоциалните рискове в рамките на европейския железопътен сектор. Резултатите от проведени емпирични изследвания в сектора показват, че огромен брой работници и служители са изложени на влиянието на фактори, които водят до повишаване на психологическото напрежение.
Целта на социалните партньори е да се подобри и да се гарантира справедлива работна среда и добри условия на труд, необходими за да се осигури високо качество на услугите. Проектът ще идентифицира специфичните елементи на психосоциалните рискове, чрез анализ на различните професии в железопътния сектор.