Синдикалната организация на СТСБ в „Метрополитен” започва подготовка за преговорите за новия КТД

Членовете на организацията настояват за повече яснота по програмата за управление на дружеството през следващите две години

Синдикалната организация на СТСБ в „Метрополитен” ЕАД започва подготовката на преговорите за новия Колективен трудов договор (КТД), който предстои да се подпише в средата на тази година. Решението за това беше взето на събрание, което се проведе на 20 април 2018 г. Предложения се приемат от синдикалното ръководството  до края на май. Част от исканията бяха поставени на самото събрание. Хората настояват в бъдещия КТД да залегнат ясни ангажименти за подобряване на условията на труд, за гарантиране нарастването на заплатите спрямо МРЗ и за запазване на работните места. Те са притеснени от информациите в публичното пространство, че новите мотриси по новата трета линия имат опция за самоуправление и това би могло да доведе до намаляване на броя на машинистите.

Новата тикет система, която предстои да бъде въведена до няколко години, се очачаква също да съкрати работните места за касиери. Работещите са силно обезпокоени от заповед на мениджмънта, която е отменена, но е била факт за ден в началото на април. Според нея заради затрудненото финансово състояние на дружеството с решение на изпълнителния директор е трябвало да се спре изплащането на допълнителните възнаграждения за прослужено време в компанията, въпреки че са регламентирани с КТД.

За да бъдат разсеяни спекулациите и догадките, се взе решение ръководството на СО да поиска среща с ръководството на дружеството, на която да получи официална информация за състоянието на компанията и програмата за управление през следващите 2 години. Това ще подпомогне и подготовката на новия КТД.  Също така беше взето решение да се засили комуникацията между синдикалните лидери и членовете на организацията, но каква ще бъде формата, ще се коментира и определи допълнително.

На събранието бяха излъчени и одобрени 14 делегати, които да представляват „Метрополитен” на Осмия конкрес на СТСБ през юли.