Синдикални лидери от „Метрополитен” се срещнаха с председателя на СТСБ

Синдикални лидери от столичната компания „Метрополитен“ ЕАД се срещнаха с председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова в централата на Съюза на 8 февруари. По време на нея беше направен преглед на актуалните теми, кампании и най-важните събития на СТСБ, които предстоят през 2018 г.  В изказването си Екатерина Йорданова оцени високо ролята на синдикалната организация на СТСБ за договарянето на по-добри доходи и условия на труд в КТД на дружеството, който беше подписан в края на миналата година.

Председателят на СО Татяна Пачкова представи основните задачи, които стоят пред синдикалните активисти в дружеството през тази година. „Организацията на СТСБ е най-голямата в „Метрополитен”. Близо 70 на сто от работещите в него са наши членове. Затова обсъждаме необходимостта от преструктуриране в синдикат с отделни организации, което ще подобри вътрешната комуникация и ще облекчи работата ни”, коментира Татяна Пачкова.

„Тази среща беше изключително полезна за нас, защото в пряк разговор си казахме проблемите и потърсихме решение. Освен това си дадохме сметка колко богата и разнообразна е дейността на Съюза ни в полза на работещите в транспорта. Разбрахме и как ние самите да бъдем още по-активни участници в работната програма в конгресната година със свои идеи и инициативи“, коментираха колегите от „Метрополитен“.

Това беше първата от поредицата срещи на председателя на СТСБ със синдикалните организации, които стартираха от началото на годината и имат за цел да се обсъдят с тях най-важните проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване.