Синдикалните лидери от „Столичен автотранспорт” на работна среща с председателя на СТСБ

Синдикалните лидери от „Столичен автотранспорт” ЕАД проведоха работна среща с председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова. Тя се състоя на 12 юни 2018 г. и в нея участваха председателят на СО Мария Георгиева, членове на УС и председатели на организации към поделенията на дружеството – „Земляне”, „Дружба” и „Малашевци”.

Основната тема на срещата бе проблемът с недостига на шофьори в дружеството, което пряко рефлектира върху натоварването на настоящия състав от водачи. Увеличава се извънредният труд като в някои случаи достига над 50 часа месечно, скъсява се времето за почивка и няма възможност за използване на целия полагаем годишен отпуск. Ръководството на дружеството и синдикатите се опитват да решат кадровия проблем и въпреки сравнително доброто заплащане и допълнителните придобивки, осигурени от КТД, все по-трудно се намират нови хора, коментираха синдикалните лидери в транспортната компания. И в момента се търсят кадри като се осигурява обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за водачи. „Столичен автотранспорт” ЕАД обезпечава за своя сметка разходите по обучението и първоначалното явяване на изпитите на водачите и предлага на успешно завършилите сключване на трудов договор.

По време на срещата бяха дискутирани организационни въпроси във връзка с Осмия конгрес на СТСБ и предстоящите инициативи и кампании на съюза.