Социален диалог на секция „Пътен транспорт“

 

На 2 юли 2019 г. в Брюксел се проведе заседание на Европейския секторен социален диалог за пътен транспорт, в който участваха Любомир Дренски, международен експерт към централата на СТСБ, и Недко Радев, младежки представител на СО към „Бургасбус“. Срещата беше от изключително значение, тъй като ситуацията в този сектор е много напрегната и предстои новите евродепутати да вземат ключови решения на европейско ниво. По време на предварителната среща на ETF се коментираха бъдещите действия, които трябва да се предприемат, тъй като през септември предстои стартиране на триалога за пакет „Мобилност“. Секретарят на секция „Пътен транспорт“ към ETF Инга-Лена Хайних сподели, че секретариатът разработва специална брошура, която ще бъде предоставена на всички членове на федерацията. Тя ще има за цел да запознае представителите от сектора с предложенията и промените в пакета.

Социалният диалог започна с приемане на дневния ред. Първата точка беше свързана с доклад на Европейската Комисия относно пакет „Мобилност“ 1 и 2. Представител на Комисията обобщи задачите пред новоизбрания европарламент, както и възможните сценарии. Той детайлно припомни гласуванията в Съвета на министрите през декември 2018 г. и в Парламента през първите месеци на 2019 г., и очерта новите елементи, които се съдържат в документа. Това, което стана ясно, е че все още не се знае кога ще стартира триалогът и кои ще са преговарящите лица. Като вероятно начало се посочва краят на септември. Относно пакет „Мобилност“ 2, Комисията все още не е постигнала консенсус по приемането.

Следващата точка от дневния ред беше свързана с общата позиция на работодатели и синдикати относно безопасните паркинги. ETF изразиха притеснение, че никъде в доклада не са заложени паркинги за специални тирове с „опасен товар“. От подадени сигнали на шофьори стана ясно, че те не биват допускани до наличните към момента паркинги в Европа, а същевременно няма специално изградени за тях места. IRU подкрепиха становището на ETF по тази тема и алармираха Комисията за необходимостта от по-бързо изработване на стратегия точно за тези товари, които въпреки по-малкия си обем, са от изключително важно значение.

Работодателите представиха ECR: нова доброволна публична организация, в която членуват 15 правоприлагащи организации. Идеята е тя да подпомага обмена на опит и облекчаването на цялостната процедура. Според председателя на секция „Пътен транспорт“ към ETF Роберто Парийо, секторът има нужда от създаване на специална агенция, по подобие на тази в авиацията. Това е и позицията на IRU, като има специално създадена работна група, която следи този въпрос.

Диалогът продължи с представяне на Европейската Агенция по Труда (ELA), за чието седалище наскоро бе избрана Братислава. Експертът на Комисията разясни детайлно вота за избор. Очаква се агенцията да заработи от септември 2019 г., след като всяка страна избере свой представител в Управителния съвет, който ще включва и четирима представители на социалните партньори (по двама от синдикати и работодатели). След приемане на бюджет и обща стратегия на Агенцията, тя ще назначи 16 експерти административен персонал, които ще преминат през специално обучение. Очаква се до края на 2020 г. в агенцията да работят 144 души. IRU отправиха интересно предложение: за 16-те експерти да бъде направен специален мастър клас, който да ги запознае по-детайлно със сектора и неговите специфики.

След обедната почивка Annelisa Cotone представи стратегията на Комисията за по-ефективна политика на вземане на решения. Тя беше приета на 16 април 2019 г. като Юнкер говори за нея още от началото на мандата си. Тя има за цел да се взима решение с мнозинство и обикновена законодателна процедура. Това ще улесни всички и ще направи по-лека процедурата по вземане на решения. Комисията е изготвила специален документ, който описва детайлно причините за такава стратегия и нейния цялостен обхват не само в социалната политика.

Следващата точка беше свързана с добри практики на социалните партньори като Eckhard Voss представи приключилия вече проект на ETF и ver.di относно социалните условия в сектора. Той изнесе подробни данни и статистики за състоянието на компаниите в 7-те държави, които бяха включени в проекта: Германия, Австрия, Белгия, Полша, Чехия, Дания и Холандия, както и данни за нивото на колективно договаряне в различните страни. Припомняме, че СТСБ присъства и на заключителната конференция на проекта, като повече информация можете да откриете в статията за срещата в Берлин. Презентацията и данните предизвикаха изключително интересна дискусия, като имаше предложение за съвместна инициатива с IRU относно продължаването на този проект.

Последната точка от дневния ред беше свързана със събитието на IRU, свързано с липсата на шофьори. На 5 септември в Брюксел те ще организират мастър клас заедно с UPS, като това е част от специално изработената програма за спряване с този проблем. Скоро те подготвят и документ с препоръки, който ще бъде съгласуван и с ETF като за целта има специално създадена работна група.

Следващата среща между социалните партньори ще бъде на 09.12.2019г. като в края на годината изтича мандата на сегашния председател на срещите. ETF припомниха на IRU, че трябва да номинират техен представител, тъй като сегашният е от страната на синдикатите.