Споразумение между социалните партньори се превръща в Директива на ЕС и проправя пътя към достоен труд в рибарския сектор

След дълго настояване от страна на Европейските социални партньори (ЕТФ, Europeche и Cogeca) Съвета на ЕС одобри Директива, която урежда условията на труд в рибарския сектор.

През 2012 г. горецитираните организации постигнаха ключово споразумение в рамките на Европейския социален диалог в рибарския сектор с приемането на текст, съгласно който Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за работа в сектора (С188) ще се транспонира в Европейското законодателство. Оттогава социалните партньори призоваваха Европейските институции да приложат споразумението посредством Директива, която да гарантира по – добри условия на труд за повече от 150 хиляди рибари в Европа, независимо от размера на плавателните средства.

Представителят на ЕТФ и вицепрезидент на Европейския социален диалог в рибарския сектор Флеминг Шмид отбеляза: „Пътят, който доведе до днешното решение на Съвета на ЕС беше дълъг и изпълнен с препядствия. Вложихме огромни ресурси, първо в процеса на договаряне на споразумението, а след това и в процеса на неговото разпространение. Направихме го, защото твърдо вярваме, че ЕС и страните членки трябва да имат водеща роля, посредством по – голяма социална устойчивост в рибарския сектор в глобален мащаб. Европа е един от най – големите потребители на риба и морски дарове и европейците не трябва да мислят само как да консумират риба уловена по екологосъобразен начин, но също така и за рибарите, на които трябва да се предлагат достойни условия на труд и за живеене“.

Мент ван дер Зван, представител на Europeche и говорител на Европейския социален диалог в рибарския сектор, добави: „Днешното решение е много важна част от пътя за постигането на по – добри условия на труд за работещите в сектора. След сериозните критики от наша страна за забавянето на представянето на споразумението пред Съвета на ЕС, бихме искали да изразим своята благодарност за поетия ангажимент и съвместните усилия на ГД „Заетост“ към ЕК и представителствата на Холандия и Словакия в ЕС, за постигането на днешния резултат. Осъзнаваме, че това е само първата стъпка и няма да престанем да призоваваме страните членки да преминат към ратифициране на Конвенцията на МОТ (С188)“.

Влизането в сила на Директивата може да стане възможно само след влизането в сила на Конвенцията на МОТ (С188). Към момента 9 страни членки на МОТ са я ратифицирали, като 2 от тях са от Европа. След неотдавнашното ратифициране на Конвенцията от Ангола, се изисква само още една такава, за да може да влезе в сила.

Директивата ще бъде приета официално на следващо заседание на Съвета на ЕС.