Среща с представители на френския автомобилен сектор

Опитът на България и Франция по отношение на професионалното образование и обучение бе споделен на среща на 5 декември 2017 г. с делегация от френската автомобилна асоциация ANFA. Домакин бе Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката. Мила Николова представи СТСБ като част от експертната комисия по транспорт към НАПОО. Тя обясни какви са функциите на самата комисия и ролята на социалните партньори по отношение на професионалното образование и обучение – първоначално и последващо. Представители на МОН говориха как в сътрудничество със сектора се създават работещи учебни стандарти, програми и условия и как България се подготвя за дуалното обучение.

Представителите на ANFA пък представиха организацията си и два от учебните центрове в различни части на страната. Те подчертаха, че дейността им се ръководи от социалните партньори – работодатели и синдикати, и че без пълноценен практически стаж в постоянен диалог с тях на работното място обучението не би постигнало своите цели. На въпрос от страна на СТСБ как се осъществява връзката с пазара на труда, те споделиха, че регионалните структури на социалните партньори подават ценна информация за търсените специалности и нуждата от хора в предприятията от региона. Това, както и качественото обучение с практика на повече от едно работно място, дават големи шансове на младите хора. Гостите изразиха готовност да съдействат със своя опит и занапред с цел сближаване на изискванията и сертифицирането, ключови въпроси по отношение на трудовата мобилност.