МОТ, MMO и ИКАО призовават правителствата да действат за улеснeние на смените на екипажите и придаване на „ключов статут“ на транспортните работници

Международната организация на труда (МОТ), Международната организация за морски транспорт (MMO) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) призовават правителствата да действат за улеснeние на смените на екипажите и придаване на „ключов статут“ на транспортните работници. Лидерите на най-големите световни организации на труда, морския транспорт и гражданската авиация излязоха с общо изявление, призовавайки правителствата да улеснят смените на морския екипаж и да обозначат милионите работещи в рискови транспортни индустрии през настоящата пандемия с „ключов статут“.Фанг Лиу (ИКАО), Китак Лим (ММО) и Гай Райдър (МОТ) твърдят, че секторите на авиацията и морския транспорт, заедно с риболовната индустрия, са твърде важни за глобалните вериги за доставка, за да има каквато и да е дезинтеграция, в резултат на правителствени рестрикции, възпиращи смяната на екипажа и пътуванията.

„Нашите три организации искат да се уверят, че моряците, морският персонал, персоналът на риболовните плавателни съдове, наземният персонал в енергийния сектор, персоналът от авиацията, персоналът във веригите за въздушни доставки на товари, както и доставчиците на услуги на летищата и пристанищата са обозначени със статут „ключови работници“, независимо от тяхната националност, да се освободят от забрани за пътуване, да се подсигури техният достъп до спешно медицинско лечение и, ако това е необходимо, да се улесни спешното им репатриране“, казват лидерите. Международните организации призоваха правителствата да оттеглят рестрикциите, които спират екипажа да дебаркира от корабите в пристанищата. Понастоящем, множество транспортни работници не могат да преминат през територията на летище или друг транспортен център за смяна на екипажа или репатриране.

„Търсим подкрепата на правителствата, за да улесним смяната на екипажа, най-важните операции по поддръжка на глобалните карго вериги и операциите, свързани с хуманитарна помощ, медицинските и помощните полети. По хуманитарни причини – и нуждата от спазване на международна безопасност и регулациите по трудовата заетост – смените на екипаж не могат да се отлагат безкрайно“, казват те.

Правителствата бяха насърчени да освободят всички моряци, рибари, наземните енергийни работници и тези в авиацията и летищата от национални пътнически и здравни ограничения, за да се улесни обновяването на смените на екипажа на кораби и самолети, както и на летища и на товарни съоръжения.

Искането към  правителствата е да действат спешно за морските смени на екипажа. Приблизително 200 000 моряци понастоящем са затворени на борда на плавателни съдове из цял свят, без възможност да бъдат сменени от нов екипаж, поради забраните около COVID-19, наложени от правителствата по света. 16 юни наближава като краен срок, зададен от Международната федерация на транспортните работници (МТФ) и морските работодатели, за имплементиране на протоколите на МMO, които биха направили смените на екипажа възможни.

МТФ предупреди, че забраните трябва да бъдат свалени, за да се избегне каквото и да е спиране на световната търговия.