СО на „Столичен автотранспорт“ проведе отчетно-изборна конференция с представители на СТСБ

На 4 август 2021 г. се проведе отчетно-изборна конференция на синдикалната организация на СТСБ в гараж Дружба на „Столичен автотранспорт” ЕАД. Гости на събитието бяха  Антоанета Стоименова и Михаела Иванова– експерти в СТСБ.

По време на конференцията  подробен отчет на свършеното от организацията бе представен от председателят – г-н Найчо Найденов. Той благодари специално на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова и на президента на КНСБ Пламен Димитров за съвместната работа за защитата интересите на всички работници в дружеството, но и в транспорта като цяло.

По време на срещата бе обърнато специално внимание на развитието и последствията от пандемията. Беше отчетен фактът, че през цялото време на кризата транспортът не спря своята работа и продължи да работи по график, като съществен принос за това бе отчетен на конструктивния диалог и навременните реакции при всяко едно възникнало предизвикателство от страна на синдикат, ръководство и местни власти.

Г-н Найденов отбеляза също, че благодарение на СТСБ и КНСБ през пандемията не бе загубено нито едно работното място, не бяха загубени доходи или социални придобивки. Нещо повече, заплатите бяха увеличени с още 10% във връзка с подписаното през 2019 година със Столична община и дружествата споразумение. Беше подчертано, че всички тези резултати  са плод на много усърдна работа и постоянство, на усилията на синдикалната организация, синдиката и СТСБ и КНСБ.

След приемане на отчета за свършеното през изминалия мандат бе избрано и новото ръководство. Всички делегати подкрепиха предложението на Рашо Рашов – шофьор, делегат на ОИС, досегашният управителен съвет да запази състава си. Присъстващите преизбраха ръководството  за нов мандат и председателя г-н Найчо Найденов. Делегатите избраха за свои представители в младежкия комитет на СТСБ – Адриана Спасова и в женския комитет на СТСБ – Гергана Василева.
Избрани бяха и членовете в комитета по условия на труд – Живко Василев и Огнян Русев.

От името на екипа и ръководството на СТСБ Антоанета Стоименова се обърна към делегатите на конференцията. Като пожела успех на новия управителен съвет на синдикалната организация в гараж Дружба на  „Столичен автотранспорт”ЕАД, тя заяви и готовността на СТСБ и занапред да стои до синдикалната организация за защита правата и интересите на работещите в дружеството. В рамките на обръщението си тя запозна участниците в конференцията с  предстоящите инициативи и кампании на СТСБ, които предстои да бъдат реализирани в следващите месеци.