„Столичен електротранспорт” ЕАД стана първата българска компания подкрепила Платформата за промяна на ЕК


На връх 8 март синдикалната организация и изпълнителният директор подписаха съвместна Декларация за повишаване заетостта и кариерното развитие на жените в дружеството

„Столичен електротранспорт” ЕАД стана първата българска компания, която се присъедини към инициативата на Европейската комисия – „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“ днес. Между ръководството и синдикалната организация на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) беше подписана Съвместна декларация за мерки, водещи до повишаване на заетостта и кариерното развитие на жените в дружеството. В Международния ден на жената подписи под документа положиха лидерът на синдикалната организация на СТСБ Емилия Иванова и изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД инж. Евгений Ганчев, в присъствието на председателя на СТСБ и вицепрезидент на Европейската транспортна федерация (ETF) Екатерина Йорданова и Десислава Чомпалова, член на борда на директорите. Гости на церемонията бяха Валери Латрон, зам.-председател на ЖК на ETF и Милка Костова, зам-председател на  ЖК на СТСБ.

С документа двете страни се ангажират да работят активно за повишаване на заетостта, подобряване на качеството на работните места и създаване на условия за кариерното развитие на жените в транспортния сектор. На церемонията по подписването присъстваха също изпълнителният секретар на СТСБ Даниела Златкова; Мила Николова, експерт международна дейност към СТСБ и представителят на сектор „градски транспорт” в МК на СТСБ Мадлен Йорданова.

„Днешното споразумение е част от работата на Женския комитет от 2009 г. и е поредната стъпка напред. Статистиката говори сама за себе си – от близо 2000 души, които работят дружеството, една трета са жени като много от тях са водачи”, заяви при подписването Емилия Иванова.

„Трудно поемам ангажименти, но като ги поема ги реализирам”, гарантира с подписа си и изпълнителният директор на дружеството.

„Платформата за промяна стартира в края на ноември 2017 г. по идея и след двугодишна работа от страна на синдикатите в лицето на ЕТФ, които на базата на опита, проучванията и анализите, успяха да убедят Eвропейската комисия, че навлизането на повече жени в този сектор ще подобри условията на труд като цяло, ще привлече повече жени и младежи в сектора и ще подобри икономическите резултати на компаниите”, заяви Екатерина Йорданова.

„Искам да ви поздравя, защото нашата европейска конфедерация има много синдикални организации, но малко от тях като СТСБ могат да се похвалят с такива силни практически резултати като вашата”, заяви Валери Латрон.

След подписването на декларацията Десислава Чомпалова като представител на жените в борда на директорите коментира: „Нашето дружество ще продължи да работи с удвоени усилия и да дава пример в равнопоставеността и женската заетост. Мен беше много полезно да участвам като социален партньор в организирания от СТСБ Европейския форум по равнопоставеност и заключителната конференция по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”.