СТСБ постигна нови договорености на две заседания на БДЖ

На 25.06.2020 г. се проведе второ заседание в Български държавни железници (БДЖ) – „Товарни превози”, в присъствието на управителя на дружеството и синдикатите. Лиляна Занева и Валентина Цветкова представиха СТСБ, присъстваха също и представители на Съюза на железничарите в България (СЖБ) и на Националнен железничарски синдикат (НСЖ) „Подкрепа“. Темите, които се разискваха, бяха точките от дневния ред от среща, проведена на 02.06.2020 г., когато не се постигна споразумение между работодателя и синдикатите.

На заседанието бяха обсъдени оптимизирането на дейността на Вагоно-ремонтен цех – Перник, както и престуктурирането на Вагоно-ремонтен цех – Горна Оряховица. Синдикатите изразиха категорично становище ремонтният цех да не бъде закриван, а престуктуриран, като се запазят всички работници. Страните, след дебати, взеха решение, че ръководството на БДЖ –„Товарни превози“ приема доводите на синдикатите и няма да предприема стъпки за ликвидирането на ремонтните цехове в Горна Оряховица и Перник.

На 25.06.2020 г. се проведе и заседание, на което участваха БДЖ  – „Пътнически превози“ и синдикатите, представени от Вълко Станев и Валентина Цветкова за СТСБ.

Предложението на СТСБ за допълнително финансово стимулиране на длъжността чистач – за хората, които извършват  дезинфекция на първа линия, беше одобрено с решение на ръководството на „Пътнически превози“ да се изплатят по още 50 лв. на близо 450 работника, за труда им по време на извънредната ситуация.

СТСБ отчита постигнатия консенсус като важен напредък в социалното сътрудничество и фундамент за бъдещи договорености в дългосрочна перспектива. Резултатът от двете срещи показва и цялостен успех по отношение на възможностите за положителни промени за синдикатите, при наличие на конструктивен диалог.