СТСБ отбелязва една година от приемането на Конвенция 190 на МОТ, която се бори срещу насилието в света на труда, и работи за ратификацията й в България

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова е сред създателите ѝ

На 21 юни 2020г. се навършва една година от приемането на Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ), подписана на конференция в Женева. Конвенция 190 е първият международен договор, който адресира насилието и тормоза в света на труда. 

Във връзка с годишнината, председателят на СТСБ Екатерина Йорданова коментира, че вече в никого не е останало съмнение колко сериозен е проблемът с насилието на работното място в световен мащаб. „Последствията за обществото са много сериозни, включително това какъв огромен финансов ресурс е необходим за преодоляването им. Вярвам, че България ще бъде сред първите страни, които ще ратифицират Конвенция 190. Работихме години наред, за да се стигне до подписването ѝ през 2019г. Пандемията ограничи времево напредъка ни в процеса, но смятам, че все още е възможно, макар и амбициозно, да ратифицираме документа по случай предстоящата стотна годинишнина от членството на България в МОТ.“, допълни тя.

Конвенцията е приложима към публичния и частния сектор, формални и неформални икономики, както и градски и селски райони. Тя защитава всеки човек в света на труда, независимо от неговия договорен статут. Заедно с Препоръка 206 на МОТ, тя осигурява обща рамка за действие и уникална възможност да се формира бъдеще на труда, базирано върху уважение и достойнство, като подчертава правото на всеки човек да живее в свят без насилие и тормоз. Тя включва първата международна дефиниция за насилие и тормоз в света на труда, включително насилието по полов признак.

На 19.06.2020г. МОТ отбеляза една година от приемането на Конвенция 190 с оналйн среща на лидери от организациите от цял свят, на която присъстваха и представители на СТСБ и Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ), с вицепрезидент Екатерина Йорданова. Бяха обсъдени усложнените обстоятелства, създали се вследствие на пандемията и как те са генерирали увеличен брой случаи домашно насилие и насилие на работното място. Проучванията показват, че пострадалите работници, но и работодатели, са в по-голям процент жени, които, принудени да работят у дома, са се сблъскали с тормоз. На срещата, Гай Райдър, генерален секретар на МОТ, каза в заключение: „Дискусията, която чухме днес, е най-доброто напомняне за МОТ да насърчи членовете си да ратифицират и приложат Конвенция 190.“.

Конвенцията изисква ратифициране от държавите-членки, консултация с представители на работодателските и работнически организации, един включващ,  интегриран и отговорен подход, който да препятства и елиминира насилието и натиска, чрез превенция, защита и и съответни мерки за влизането ѝ в сила, както и ръководство, обучение и повишаване на осведомеността.

Конвенцията признава различните и допълващи се роли и функции на правителствата, работодателите и работниците и техните съответстващи организации, взимайки предвид променящото се естество и степен на техните отговорности. Конвенцията и Препоръката също утвърждават решаващата роля на МОТ за определянето на стандартите. Те са практическо доказателство за трайната стойност и сила на обществения диалог и тристранното сътрудничество, което ще бъде съществено за имплементирането на двата документа на национално ниво. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова е сред създателите на конвенцията.

„Започнахме с мечтата за какъвто и да е инструмент на МОТ за преодоляване насилието над жени на работното място. Постигнахме Конвенция, придружена от Препоръка за елиминиране на насилието и тормоза в света на труда – правен инструмент, предписващ решение на проблема, приложимо при всички национални правни системи. Решението е под формата на обвързващи мерки, които стават задължителни за всички държави, ратифицирали Конвенцията, и ясно посочва кой носи отговорност за изпълнението им. Това създава механизъм за предотвратяване и елиминиране на насилието и тормоза на работното място, разглеждани в най-широк смисъл.“, каза Екатерина Йорданова, при приемането на Конвенцията в Женева през 2019г.

На тази кауза СТСБ и лично председателят ѝ посветиха точно 10 години последователни усилия. Първата стъпка в България беше направена през 2009 г., когато СТСБ подписа споразумение с кмета на София Йорданка Фандъкова за съвместни действия за борба с насилието над жени на работното място в столичните компании за градски транспорт.

Между 2009 и 2018 г. поне 2 пъти в годината – на 8 март и на 25 ноември – СТСБ е лансирал собствени инициативи за превенция и елиминиране на насилието на работното място и е подкрепял последователно кампаниите на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Международната транспортна федерация (ITF) и Европейската транспортна федерация (ETF).

През 2013 г. председателят на СТСБ и член на Управителния съвет на ITF, постави темата пред ръководствата на всички синдикати, членуващи във федерацията и представляващи близо 18 млн. транспортни работници от цял свят и всички транспортни сектори.

През същата година стартира и инициативата на ITUC за създаване на Конвенция, специално посветена на насилието над жени на работното място, тъй като темата не беше достатъчно ясно и конкретно адресирана от съществуващите към момента правни инструменти на ILO. СТСБ подкрепя кампанията на ITUC с последователни усилия от самото й начало.

През 2016-2017 г. Женският комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) стартира своя проект „Сигурност у дома, сигурност на работното място“. Той обхвана 11 страни от ЕС, сред които и България. Насилието над жени на работното място и проявите на домашно насилие с цялото им отражение върху трудовия живот бяха двете основни насоки, върху които се фокусира изследването по проекта. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, по това време вицепрезидент на Женския комитет на ETUC, беше в ръководството на проекта, който направи широк обзор на законодателната рамка и практиките за борба с насилието на работното място в 11-те държави.

Този проект, както и допълнително лансираното по същото време проучване на Женския комитет на ETF за насилието над жени на работното място, не само даде реална представа за размерите на проблема в транспортния сектор, но и предостави конкретни примери и цитати от личните истории на редица жени – транспортни работници.

Тази година, Конвенция 190 на МОТ против насилието и натиска на работното място, получи своята първа ратификация от Уругвай – една важна стъпка към влизането ѝ в сила. Необходими са две ратификации на Конвенция 190, за да влезе в сила, а тази първа ратификация представлява ключова стъпка в процеса.

Рикардо Гонзалес Аренас, посланик и постоянен представител на Уругвай в Обединените нации в Женева, по този повод каза: „Уругвай приема, че хоризонталното естество на Конвенция 190 я прави много полезен инструмент за подобряване на рамката на трудово-правните отношения, които съществуват в страната. Тези инструменти са в пряка връзка с предизвикателствата към бъдещето на труда, свързани с нарасналата мобилност на работниците, диверсификацията на работодателските договори и влиянието на новите комуникационни технологии и информация върху трудовите отношения.“. 

Генералният директор на МОТ Гай Райдър благодари на уругвайския президент Луис Лакал Пу за ратификацията от страна на държавата: „Рамката, осигурена от Конвенция 190 на МОТ, е повече от всякога от изключително значение през настоящата пандемия, след като от държавите бяха докладвани множество форми на насилие и натиск, свързани с работната среда, откакто избухна пандемията. Конвенция 190 играе важна роля във формирането на отговор от страна на жертвите и възстановяване, за  да се справи с несправедливостта и да поддържа изграждането на по-добра, нормална среда, свободна от насилие и натиск. Ратификацията също така отразява дългосрочната обвързаност на Уругвай с мисията на МОТ, също както и намерението да стане ясно, че насилието и натискът в света на труда няма да бъдат толерирани. Надяваме се, че и други страни ще последват примера им.“.

СТСБ се присъединява изцяло към казаното от Гай Райдър и продължава да работи за ратифициране и имплементиране на Конвенция 190 в българското законодателство, във възможно най-кратки срокове.