СТСБ и BTB-UBT подготвят споразумение за сътрудничество

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) и Белгийският съюз на работниците в транспорта (BTB-UBT) подписаха писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството между двете национални професионални федерации. На 17 юли 2018 г. в Правец председателят на BTB-UBT и президент на ETF Франк Мореелс, и председателят на СТСБ и вицепрезидент на ETF Екатерина Йорданова положиха подписите си под документа. Текстът на споразумението ще бъде изготвен през есента, а до края на годината ще има споразумение за партньорство с конкретно разписани сфери на сътрудничество, мерки и действия. 

„На ниво Европейска транспортна федерация вече имаме добро и работещо партньорство с Франк Мореелс. Като екип от президент и вицепрезидент ние работим добре заедно и сме поели конкретни ангажименти. Това, което искаме да постигнем чрез споразумението, е партньорството да стигне и до нашите синдикални структури и организации; да могат нашите членове да се възползват от постиженията ни в ежедневната си работа“. Това заяви при подписването на документа Екатерина Йорданова.

„Договорихме се също, че ще работим и за развитието на Балканите, със специален акцент върху Западните Балкани, както и за повече подкрепа за Централна и Източна Европа, и руско говорещите европейски страни. Това е ангажимент, който двамата с Екатерина Йорданова поехме още от деня, в който бяхме избрани на позициите си от конгреса на ETF в Барселона през 2017 г.“, коментира Франк Мореелс.

Засилването на сътрудничеството е продължение на споразумението за солидарност, подписано на 24 юни 2018 г. от двете национални конфедерации КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) и ABVV / FGTB (Обща белгийска федерация на труда).