СТСБ получи десетки поздравителни адреси за конгреса

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) получи десетки поздравителни адреси по повод 8-мия си редовен конгрес от редица български и международни партньори и организации. Бихме искали да им благодарим за сътрудничеството, за високата оценка за нашата работа, за топлите думи и искрените пожелания за успех. За нас е чест, че можем да бъдем заедно и оставаме отворени за подкрепа на всяка инициатива за гарантиране на достоен и справедлив труд, за по-чиста природа и мирен свят!

В своето обръщение към делегатите на конгреса министърът на труда и социалната политика Бисер Петков дава висока оценка на СТСБ за дейността му в защита на икономическите и социалните интереси на работещите в транспортния сектор. „Организацията има значителен принос за усъвършенстването на социалния диалог, за повишаването на ефективността на колективното трудово договаряне и осигуряването на по-здравословни и безопасни условия на труд”, се казва още в обръщението на министър Петков. Министерството ще продължи активното си сътрудничество със Съюза за преодоляване на основните предизвикателства пред сектора – запазване на заетостта, усъвършенстване на КТД  и гарантирането на достойното заплащане.

„Трябва да имаме смелост да мечтаем и да работим заедно така, че да превърнем в реалност мечтите за по-ефективна, безопасна, приобщаваща транспортна система”, написа в своето обръщение към конгреса еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Тя благодаря на СТСБ и на неговия председател за това, че винаги са поставяли в центъра на своята дейност интересите на трудовите хората. „Оценявам високо работата ви за един справедлив в икономическо и социално отношение транспортен сектор за всички, заети в него. Нужно е да не губим от поглед необходимостта от иновативни и конкретни нови мерки, за да се осигури социален устойчив преход към цифровизиран и автоматизиран транспорт”, пише още Мария Габриел.

Министърът на туризма Николина Ангелкова също се обърна към делегатите и ръководството на СТСБ. „Оценявам високо усилията Ви за подобряване на транспортния сектор в страната и Ви поздравявам за последователността, с която през годините работите за повишаване на неговата ефективност”, заявява Ангелкова.

Председателят на РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров изпрати чрез своя представител Олга Вакуленко своето приятелско послание към СТСБ.  „Вашият Съюз се бори за правата на профсъюзите и укрепва техния авторитет, води колективните преговори, развива образователни програми и провежда активна международна работата в рамките на Европейската и Международната транспортни федерации”, се казва в поздравителния адрес на най-големия руски транспортен синдикат. В него се отбелязва, че СТСБ и РОСПРОФЖЕЛ ги свързва дългогодишно приятелско сътрудничество, имат реализирани общи проекти, обменят опит и си взаимодействат по много въпроси.

„Бъдете уверени, че и в бъдеще нашето братство, взаимопомощ и доверие, ще укрепват в името на едиството на транспортните работници в Европа и по света”, подчертава на финала в обръщението си Николай Никифоров.

 „СТСБ е една от най-активните организации в КНСБ и дава облик на модерния синдикализъм и заедно сме в осъществяването на борбата за достоен труд и заплащане”, написа в своя поздравителен адрес президентът на НСПС „Огнеборец” Венцислав Станков.

Председателят на СБУ Янка Такева отбеляза в своето послание към конгреса, че близо три десетилетия СТСБ е организацията, която категорично, последователно и компетентно защитава правата на хората на труда в транспортния бранш. „Последователно и непоколебимо отстоява демократичните принципи и ценности в нашето общество, пази и развива европейския социален модел. С последователните си действия СТСБ зае заслужено място в редиците на европейската и световната синдикална общност”, написа  Янка Такева.

„С най-голямо уважение, поздравяваме СТСБ и неговите членове, за оптимизма и увереността, с които водят постигането на най-високите си цели – защитата на трудовите и социалните права на работещите в сектора”, пише в поздравителния адрес председателят на НБС „Водоснабдител” Треперушка Младенова.

Специален поздравителен адрес получихме и от ФТР „Подкрепа”, в което пожелават успешна работа на конгреса и в усилията за постигане на справедливи трудови отношения в сектора в България и зад граница.

Много от работодателите и работодателските организации присъстваха лично на конгреса, но поради натоварения дневен ред ни връчиха приветствията си в писмен вид. Председателят на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) Станислав Станулов, който присъства на конгреса,  в своето поздравление подчертава успешното сътрудничество на АБА със СТСБ. По думите му то допринася за развитието на българската гражданска авиация чрез постоянното подобряване на условията на труда, осигуряването на добро заплащане и кариерно развитие. „Убедени сме, че добрите резултати се постигат в открит диалог и мисля, че благодарение на общите ни усилия в авиационния сектор той е постигнат”, пише в посланието си Станислав Станулов.

Изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД  Слав Монов също изпрати поздравителен адрес. В него той благодари на СТСБ и председателя Екатерина Йорданова са усилията за спасяване и възраждане на дружеството. През 2013 г. компанията е пред фалит, със солидни задължения и със занижени условия на труд. Към настоящия момент половината от подвижния състав е до 3-годишна възраст, отговаря на Евростандарт 6, а до средата на следващата година предстои подмяна на останалите стари автобуси. През последните 5 години на няколко етапа са увеличени възнагражденията на работещите в дружеството. „Този труден път извървяхме заедно, а вашият екип ни оказа съществена помощ за намиране на разумен баланс между интересите на и правата на персонала и ангажиментите и отговорностите на работодателя”, се подчертава в обръщението. „Заслужаваше си да поспорим разпалено, но да надградим, да удовлетворим исканията на хората, защото те са компанията, те са движещата сила на всяка дейности”, пише още Слав Монов.

Сдружение „Алианс за обучение и квалификация – АОК” благодари за успешното партньорство и за категорично изразената подкрепа на СТСБ към децата и към подрастващите като участници в движението на пътя. „Пожелаваме Ви покоряване на нови хоризонти в защита и отстояване на правата за достоен труд и за високо качество на живот на хората, професионално ангажирани в системата на транспорта и комуникациите”, се казва още в посланието на АОК.