СТСБ получи грамота за „Столичен автотранспорт“

На 28.04.2021 г. председателят на СТСБ Екатерина Йорданова получи престижна грамота за “Столичен автотранспорт” АД, в рамките на ежегодната награда “Прометея”, която Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ присъжда за принос в хуманизацията на работната среда, здраве и безопасност на хората. Наградата е учредена през 2008 година по идея на проф. д‐р Желязко Христов и тази година беше връчена в централата на Конфедерацията от президента Пламен Димитров. Всяка година СТСБ излъчва само един работодател сред многобройните дружества, в които имаме синдикални организации, на база обективни критерии, с решение на УС на СТСБ. Тази година за пръв път се връчват грамоти на отличени организации, изпълнили критериите и с резултати, близки до тези на победителите.

Екатерина Йорданова благодари за отличието от името на дружеството и неговия изпълнителен директор Слав Монов, както и от името на синдикалната организация на СТСБ в “Столичен автотранспорт”, с председател Владимир Цветанов. “Приемам наградата с огромно удоволствие. Градският транспорт е обществено благо. Пандемията осветли по безспорен начин ролята на градския транспорт и ролята на заетите в него. Те са нашите герои. Вярвам, че ефективният диалог, който водим с работодателите, води до това да променяме работната среда заедно. Тази награда е много ценна за нас”, подчерта тя.

Изпълнителният директор на “Столичен автотранспорт” Слав Монов прие с благодарност наградата, лично от Екатерина Йорданова, в централата на дружеството. На място присъстваха и членове на СО “Земляне” на синдикат “Столичен автотранспорт”. “Приемаме с чест тази награда – наистина направихме и правим много инвестиции за безопасността и здравето на работещите. Ние сме първите, може би не само в транспорта, които започнахме да дезинфекцираме както всичките ни превозни средства, така и работните помещения – още на 5 март миналата година, преди официалното обявяване на извънредното положение. Не спираме да инвестираме и до днес в качествени препарати за дезинфекция и лични предпазни средства. Изолирахме шофьорите с допълнителни прегради и всички тези мерки, сработвайки, ни позволиха да поддържаме изключиттлно нисък процент заболели от началото на пандемията.”, посочи Слав Монов.

Градският транспорт в столицата и големите градове на страната продължи да обслужва редовните линии със същия интензитет и по време на пандемията, независимо от рисковете от заразяване. За осигуряване на безопасни условия на труд се наложиха спешни мерки, които благодарение на активната работа на синдикалните ни организации и ползотворния социален диалог синдикати-работодатели-община доведоха до намаляване на рисковете до минимум както за водачите, така и за широката общественост. Като резултат от този диалог:

•​Всички средства за Градски транспорт(метро,автобуси, трамваи и тролеи) започнаха да се дезинфектират поне два пъти дневно от самото начало на обявеното извънредно положение;

•​Започна да се извършва дезинфекция на метростанциите четири пъти дневно;

•​Преустанови се продажбата на билети от водачите и първата врата на превозното средство се затвори за качване и слизане на пътниците с цел предпазване на шофьорите/ватманите

•​Водачите бяха снабдени с маски и дезинфектанти за лични нужди.

•​Нощният транспорт бе спрян

•​Голяма част от контрольорите ,както и хората ,обслужващи зоната за паркиране бяха пуснати в платен отпуск, тъй като те са изложени на непрекъснат директен контакт с пътниците/гражданите

 

Всички тези мерки бяха взети като част от краткосрочните такива за запазване на живота и здравето на заетите лица в борбата с пандемията от всички дружества на СТСБ, с активното съдействие и контрол от страна на синдикатите.

Дружеството, което се отличава  от останалите с проактивната си позиция и прилагане на мерки както в краткосрочен ,така и в средносрочен и дългосрочен план чрез регулярни инвестиции в условията на труд е:​

“Столичен Автотранспорт ЕАД“, ръководен от г-н Слав Монов

• Те първи от целия ГТ на София осигуриха ЛПС на работещите, като ръководството продължава стриктно да следи заедно със синдикатите за набавянето им в случаите на изчерпване;
• Преградиха достъпа на пътници до шофьорите и първите седалки чрез сигнални ленти, като по този начин  реагираха мигновено на постъпилите сигнали за опасения за здравето на водачите/ пътниците;
• Изискаха инсталиране на постоянни прегради за отделяне на водачите за новопоръчаните автобуси, което е една сериозна инвестиция в състояние на пандемия;
• Осигуриха безплатно тестване на персонала за наличие на зараза от COVID-19;
• Осигуриха ваксини за желаещите да се ваксинират;
• Продължиха обновяването на автобусния парк с екологични варианти с нулеви емисии ,щадящи околната среда и ергономични седалки за водачите;
• Продължиха работа по проект за повишаване квалификацията на 1103 заети в компанията лица, чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, а едновременно с това и за стимулиране и участието на заетите лица в различни форми на заетост и учене през целия живот.