Европейските партньори в пристанищата се запознаха с проекта EVE

 На 7 ноември 2018 г. в Брюксел се проведе последното за годината и пленарно заседание на секторния комитет за социален диалог на пристанищата. СТСБ бе представен от международния експерт Любомир Дренски. На срещата бяха изнесени две презентации от членове на Европейската комисия и от Олаф Мерк – представител на Международния транспортен форум (ITF), като бе обърнато специално внимание на Директива 2010/15 за безопасността на борда на плавателните съдове; и преразглеждането на Регламент 906/2009 („Регламентът за консорциумите“), в който се определят конкретните условия за освобождаване на споразуменията за консорциуми. Беше представен и проектът на европейските социални партньори в сектора „Променящото се лице на пристанищата: социално-икономическото въздействие на пазарното и технологичното развитие върху пристанищата в ЕС“.

В края на заседанието СТСБ сподели резултатите от своя наскоро приключил проект „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”. На вниманието на всички беше представен окончателният вариант на Четвърти модул „Насилие и тормоз над жени“, който вече е свободно достъпен и онлайн на 6 езика, през сайта на СТСБ и на Европейската транспортна федерация (ETF).

Участниците получиха възможността да разгледат и наръчника „Обучителен пакет за  равенство между половете в транспорта“, който включва педагогически и практически материали по 4-те основни модула на обучителния пакет за равенство между половете на ETF. Двете помагала са отпечатани на български, английски, френски, немски и испански език, и предназначени да бъдат използвани от обучители, активисти и лидери на транспортните синдикати в цяла Европа.