СТСБ продължава да се бори за справедливи субсидии за публичния транспорт

Увеличението в Бюджет 2018 не е достатъчно, настояваме за повишение между първо и второ четене, е позицията на съюза

Само част от исканията на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) за сектор транспорт са отразени в държавния бюджет за следващата година, което обаче не е достатъчно. Това стана ясно след заседанието на Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание, на което бе одобрен проектобюджета на България за следващата година.

Бюджетът за субсидии за превоз на пътници във вътрешноградския транспорт е увеличен на 26,5 млн. лв. Така ще могат да бъдат компенсирани частично разходите за публични услуги, които правят общините за нерентабилните линии, които обаче имат социални функции. За 2018 г. Средствата за това нарастват до 26,5 млн. лв. Прогнозата е, че през следващите две години субсидиите ще се увеличат с по 1,5 млн. на година.

Средствата за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, са увеличени с 6,5 млн. спрямо 2017 г. и нарастват до 103,3 млн. лв. Средствата са предвидени като компенсации за автомобилния и железопътния транспорт. Увеличени са и сумите за капиталови трансфери за НКЖИ с 10 млн. лв. и нарастват до 115 млн. лв.

За БДЖ размерът на капиталовите трансфери се запазва на 35 млн. лв. като те са предвидени за поетапно закупуване на нов подвижен състав и ремонт на стария. ДП „Пристанищна инфраструктура” получава 11 млн. лв.

На заседанието присъства организационният секретар на СТСБ Даниела Златкова. Тя изрази задоволство от факта, че в бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за догодина е предвидено повишение по отношение прилагането на политики в областта на транспорта и програмата „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“, в което се включват средствата за транспортните болници. В същото време тя подчерта, че бюджетът за публичния транспорт не е достатъчен, за да компенсира направените от транспортните дружества разходи за услуги, които им се възлагат по закон. Също така Даниела Златкова е изрази притеснение от факта, че задължението на държавата към ДП „ТСВ” от 2014 г. насам за изпълнение на публични задачи, което възлиза на близо 5 млн. лв. не е намерило  място в бюджета и за тази година. СТСБ за поредна година поставя този проблем по време на подготовката на бюджета и ще продължи да настоява  тази сума да бъде включена в проекта за догодина преди окончателното му гласуване.