Екатерина Йорданова участва в годишното отчетно-изборно събрание на РВД

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова взе участие на 26 ноември в годишното отчетно-изборно събрание на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”, състояло се в Рибарица.
“Искам да отправя благодарности към ръководството и членовете на синдикалната ни организация СИТС за тяхното участие в инициативите и работата на СТСБ на национално, европейско и световно ниво. Доброто ни сътрудничество винаги е носело отлични резултати през годините, което се надявам да продължи и занапред. Винаги можете да разчитате на нашата подкрепа.” – с тези думи Екатерина Йорданова се обърна към делегатите. “Бих искала да изкажа специални благодарности към председателя на СИТС и член на Съюзния съвет (СС) на СТСБ Румен Ангелов, на Димитър Димитров като член на Управителния съвет (УС) и СС на СТСБ, на вицепрезидента на CAS и Европейската федерация на транспортните работници Калин Кулев, както и на Даниела Василева, член на СИТС, за това, че подпомага цялата дейност на СТСБ в сектор “Гражданска авиация”.
Екатерина Йорданова обърна внимание на присъстващите и върху дейностите ни във връзка с 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени, сред които проведения онлайн форум и участието на наши представители в демонстрация пред Съдебната палата, като изрази болката си от това, че докато се подготвяхме за нея, едно младо момиче бе пребито до смърт от партньора си. “Ние няма да спрем да се борим срещу насилието над жени, защото всичките му форми са ужасяващо престъпни. Затова призоваваме Конвенция 190 на МОТ да бъде спешно ратифицирана в България, за да имаме допълнителен правен инструмент за превенцията и елиминирането му.”, завърши тя.
В рамките на срещата председателят на СТСБ запозна присъстващите със статистиката за сериозните проблеми в авиацията, която е един от най-пострадалите сектори вследствие на пандемията. Също така обяви и, че предстоят избори в комитет “Ръководство въздушно движение” към секция “Гражданска авиация” на ЕТФ, чийто вицепрезидент е Калин Кулев, който заедно с нашия експерт Любомир Дренски да поеме работата там.
В резултат на гласуване, в края на събитието делегатите единодушно подкрепиха отчетите на ръководството и ФКК на СИТС.
Беше избрано ново ръководство в лицето на Румен Ангелов-председател на СИТС-СТСБ-КНСБ в ДП РВД и ръководител сектор “Комуникации”, РЦ за ОВД София и Росен Пенчев -зам. председател на синдикалната ни организация (СО) в ДП РВД и експерт в отдел АМО, дирекция УВД, както и членове на Синдикалния съвет: Димитър Димитров – член на СО в ДП РВД и ръководител полети в ЛЦ за ОВД Варна; Николай Христов -член на СО в ДП РВД и ръководител сектор ЛМС ЛЦ за ВД Бургас; Енчо Енчев -член на СО в ДП РВД и авиотехник в ЛЦ за ОВД Горна Оряховица; Даниела Василева- член на СО в ДП РВД и началник отдел “Информационна инфраструктура” дирекция “Информационни системи”- представител на СО в Комитет “Ръководство въздушно движение” в секция “Гражданска авиация” на ЕТФ и МТФ; Марияна Иванова -член на СО в ДП РВД и специалист НОТАМ в сектор ЛАС и НОТАМ; Ренета Петрова -член на СО в ДП РВД и експерт “Административно обслужване” в дирекция ЧР И АО; Таня Андреева – член на СО в ДП РВД и експерт в сектор МВП, дирекция ЧРиАО; Гено Илиев-член на СО в ДП РВД и специалист НОТАМ в сектор ЛАС и НОТАМ; Вяра Атанасова- член на СО в ДП РВД и специалист в отдел РЛРП, дирекция УВД; Иван Бенков -член на СО в ДП РВД и експерт АБ в отдел “Безопасност”, дирекция БиК; Нели Тинкова -член на СО в ДП РВД и експерт в сектор “Социална политика” дирекция ЧРиАО; Валентин Стоянов- член на СО в ДП РВД и авиодиспечер в сектор ЛАС в ЛЦ за ОВД Варна; Велимир Миленкински – член на СО в ДП РВД и експерт в отдел “Информационна инфраструктура” дирекция “Информационни системи”.
Запазва се същият състав на ФКК, в лицето на Лилия Иванова -председател на ФКК и главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, дирекция ЧРиАО; Георги Георгиев – член на ФКК И авиоинженер в сектор “Комуникации” РЦ за ОВД и Харитон Стаменов -член на ФКК и специалист в отдел “ Човешки ресурси” дирекция ЧРиАО. В Младежката ни организация, както следва, бяха избрани Калоян Добрев -експерт в отдел “Административно обслужване@ дирекция ЧРиАО и Надежда Илиева – специалист в сектор “Администриране на персонала” , дирекция ФиС.