СТСБ взе активно участие в международната Седмица на гражданската авиация, проведена от 15 до 19 юни 2020г.

Между  15 и 19 юни 2020г., Екатерина Йорданова – председател, както и представители на СТСБ взеха участие в редица срещи, организирани от най-големите международни организации, на които се дискутираха актуални проблеми, свързани с въздушния транспорт. Обсъжданията бяха  предизвикани главно от кризата с коронавируса, как тя промени авиацията в световен план и какво предстои в сектора оттук нататък.
Серията от срещи започна с инициирания от председателя на СТСБ Екатерина
Йорданова секторен съвет „Гражданска авиация“.
Съветът беше свикан
на 15.06., за да обсъди актуалната обстановка и да се подготви за
Седмицата на гражданската авиация.

В разговора беше взето решение за максимално представяне на България в срещите с Гражданска Авиация (JAC),
Наземно обслужване (GSC), както и РВД (ATMC). В рамките на седмицата СТСБ проведе общо два секторни съвета, с цел да изработи собствените си позиции, които да представи на европейско ниво, след обсъждане.
На 16.06. се проведе онлайн среща на групата „Летателни екипажи – пилоти и стюардеси“, секция „Гражданска Авиация“ към Европейската транспортна федерация (ЕТФ). Срещата се проведе в присъствието на представители на бранша от различни страни на ЕС. Навсякъде са предприети съкращения, пускане на кабинен и летателен състав в платени и най- вече – в неплатени отпуски. Това важи и за българските авиокомпании, които и до ден днешен не са възстановили обема си от полети. Изводът беше, че има нужда от специфичен пакет от мерки на европейско ниво, който да помогне за възстановяването на авиацията.
Срещата на групата продължи и на 17.06., където акцентът на дискусиите
падна върху новите изменения и допълнения в регламента Article 71 BR.
Срещата започна с представянето на този документ, в основата на който стоят мерките за безопасност при работното време и почивките на екипажите. Той регламентира работното време, както и условията, при които то може да се удължава. EASA наблюдава изпълнението на директивите за минималните престои и почивки, за климатизацията на екипажите на базови летища, както и местата за почивки определени за екипажите на самолетите. ETF при следващи срещи в EASA ще обърне особено внимание на психическите и здравословни последици при неспазване на Article 71.
Поредицата от срещи на групата „Летателни екипажи – пилоти и стюардеси“,
секция „Гражданска Авиация“ към ЕТФ, завърши на 18.06. На нея се обсъди
носенето на маски, което не е влязло в регулация – изводът е, че
маските са препоръчителни, но и необходими.
В готов документ от EASA , който информира екипажите за мерките които
трябва да съблюдават в пандемична  обстановка: Aviation Health and
Safety Protoсol, коментиран на 17.06.2020 г., са описани всички мерки и
тяхното правилно спазване, за да има сигурност и безопасност както за
пътниците, така и за екипажите.
По изброените точки от тридневната среща, ЕТФ пое ангажимент някои от
темите, които се дискутираха,  да бъдат представени на следващите срещи
с EASA.

В рамките на дните, посветени на авиацията, на 17.06. се проведе инициирана от председателя на СТСБ Екатерина Йорданова онлайн-среща на групата „Наземно обслужване“  към ETФ, на която бяха обсъдени мерките за здраве и безопасност в контекста на пандемията, както и европейското законодателство. Стана ясно, че от самото начало на обявяване на пандемията ЕТФ активно е разговаряла с правителствата на различни държави, изготвяйки препоръки и документи, в които подробно описва
стъпките за безопасност
, които работниците и наземния персонал да
следват, като поддържа през цялото време обратна връзка с правителствата
и въздухоплавателните инспекции. Оттук нататък ще се работи по много
инструкции и нови документи, свързани с безопасността, организацията и
поддръжката на едно летище, включително карти, които описват действията
на наземния персонал, действия при симптоми на болест и др. В същия ден имаше и среща на JAC по темите здраве и безопасност. На срещата присъстваха заинтересовани страни от ЕС. Беше обърнато специално внимание на документа, съдържащ насоки за справяне с кризата, предизвикана от коронавруса, на сертифициращата агенция EASA („FTL Temporary exemptions under Article 71(1) of Regulation (EU) 2018/1139
(the Basic Regulation) Guidelines in relation to the COVID-19 pandemic“,
от 2.05.2020г.), както и „COVID-19 Aviation Health Safety Protocol“, с
които можете да се запознаете тук:
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_guidelines_temporary_exemptions_ftl-covid19_issue_2_26.05.2020.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_final.pdf

ETF споделя притесненията, изразени и от другите професионални
организации за персонала, по отношение на последните намеси от страна на Европейската комисия в областта на въздушното пространство. От няколко месеца ETF се борят да защитят работниците в сектора пред европейските институции. В тази връзка организацията е създала пътна карта за справяне с с последиците от корона-кризата в различните направления, а именно: да се защитят работниците, но без да се пречи на останалите. Беше изразено обединение на мнения около нуждата за финансиране в управлението на въздушното пространство – главно чрез такси за пътници и товари, но дори и при спад от 90% въздушния трафик, европейското небе трябва да бъде отворено 100% от времето. То обслужва жизненоважните задачи за улесняване – осъществяване на полети, движение на товари и стоки, като маски, транспорт на медицински персонал и други спешни полети и др.