СТСБ участва в кръгла маса на тема „Модели за договаряне на МРЗ”

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) взе участие в  кръгла маса на тема „Модели за договаряне на МРЗ на основата на разработения Модел за изчисляване на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд“, която се състоя на 14.09.2018 г.

Участие в нея взеха вицепремиерът и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, Миглена Ангелова – ръководител на проекта, главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова и представители на различни браншови синдикални и работодателски организации. Представители на СТСБ бяха Вълко Станев – председател на СО Превозна служба Карлово – БДЖ, Искра Ангелова – председател на СО към „Трансенерго и релсов път“, Даниела Златкова – експерт СТСБ/КНСБ и  международния ни експерт Любомир Дренски.

По време на срещата бяха представени два експертни доклада от проф. Стефан Петранов и доц. Теодор Дечев. Те изложиха модела за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд, както и модела за договаряне на МРЗ по браншове.

Към настоящия момент минималната работна заплата се определя с постановление на МС, всяка година се актуализира и не е обвързана с ръста на икономиката и с ръста на производителността. Според новия модел  минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет, както е в момента, а ще се договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно споразумение между национално представителните синдикати и работодателските организации, заедно с държавата. Предлага се в близка перспектива и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на отраслово / браншово равнище.

Вицепремиерът Валери Симеонов посочи, че определянето на МРЗ е от съществено значение за България. „Безспорният плюс на съществуването на МРЗ е дисциплинирането на работодателите. Огромният минус обаче е, че тя се определя по административен начин. С така действащия модел по не се насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията и мотивацията на работниците и служителите. Не само това, но и чрез административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да преминават в сивия сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без това да е съобразено с производителността им и приходите, които осъществяват“, заяви Валери Симеонов.