СТСБ участва в среща на секция „Пътен транспорт“ на ETF


На 21 и 22 февруари 2019 г. в Брюксел се проведе среща на секция „Пътен транспорт“ към Европейската транспортна федерация (ETF). Представителите на СТСБ бяха Любомир Дренски – международен експерт, отговарящ за сектора – и Недко Радев, младежки представител на синдикалната организация на СТСБ към „Бургасбус ЕООД“.

Първият ден от срещата премина динамично, като започна с попълване състава на управителния съвет на секцията. За заместник-председатели бяха избрани Elisa Gigliareli от FILTCGIL (Италия) и John Reynaert от BTBABVV (Белгия), а за младежки представител на секцията беше избран Sean Halsall от Unite the Union (Великобритания). Бяха избрани и председатели на двете работни групи към секцията. Начело на работната група за товарен транспорт застана Stefan Thyroke  от ver.di (Германия), а на пътническата работна група – Guy Van Hyfte от Белгия.

Основни теми на дискусията първия ден бяха пакетът „Мобилност“ 1 и неговото развитие досега, както и либерализирането на автобусния превоз. ETF представи на участниците в срещата детайлна информация и по двете точки, като се разискваха бъдещите стъпки, които трябва да се предприемат и възможните развития на ситуацията. Кристина Тилинг, политически секретар на секцията, презентира какво ETF е направила до този момент, като се отчете приноса на всяка една страна към кампанията. Повечето от присъстващите се обединиха около мнението, че пакет „Мобилност“ 1 ще бъде отложен за следващия европарламент. Колкото до либерализирането на автобусния превоз, страните изразиха притесненията си относно въвеждането на тази регулация и евентуалните проблеми, до които тя би довела, най-вече за шофьорите в бранша.

През втория ден в срещата се включиха представители на секция “Пътен транспорт“ към Международната транспортна федерация (ITF), които представиха приоритетите на организацията за новия програмен период (2019-2022). Ключовите компании в този сектор продължават да бъдат IKEA и DHL, като ITF са решили да обърнат повече внимание на фирмите-доставчици, които работят като подизпълнители за тях. В момента се изработват конкретни кампании, които да започнат възможно най-скоро. Друга основна тема беше финалът на кампанията „Справедлив транспорт“ на ETF в края на месец март тази година. Стана ясно, че финалната седмица ще започне от 22 март, като са предвидени много събития и демонстрации в Белгия, Франция, Полша, Германия, Италия и др. Кулминацията ще е на 27 март, когато се очаква над 5000 транспортни работници да се съберат на централния площад в Брюксел.

Не на последно място беше поставен и въпросът за общата програма на социалните партньори в сектора – ETFIRU за 2019-2020 г. Обсъдиха се идеи за съвместен проект, с който да се кандидатства пред  ЕК. Основните теми, по които партньорите планират да работят, ще са дигитализацията, липсата на шофьори и времето за шофиране и почивка.

Следващата секционна среща ще бъде през месец октомври в Берлин.