СТСБ участва в заседанието на Секторния социален диалог на Градски транспорт

На 12 февруари 2019 г. се проведе Секторен социален диалог на комитет „градски транспорт“. От страна на СТСБ участваха председателят на федерацията Екатерина Йорданова, Мадлен Йорданова, представител на СО към „Столичен Електротранспорт“ и Любомир Дренски, международен експерт.

На срещата бяха дискутирани следните основни теми: оценка на градската мобилност в Европейския съюз; дигитализация и социален диалог в градския обществен транспорт; несигурност по време на работа и на работното място; както и съвместните проекти на UITP и ETF. Най-дискутирана беше темата за несигурността на работното място и съвместните препоръки на синдикатите и работодателите. ETF представи своите поправки по общия документ, който се очаква да бъде приет и подписан до средата на месец юни. В дебата активно се включи председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, като представи добри практики и ключови моменти, на които трябва да се наблегне.

DG Move направи две презентации относно „Дигитализацията и социалният диалог в градския транспорт“ и „Предстоящите инициативи, посветени на градската мобилност в Европейския съюз“. От тях стана ясно, че Европейската комисия планира да увеличи финансирането, свързано с градската мобилност и транспорт. Бяха набелязани и ключови планове, по които ще се работи.

Бяха представени и двата съвместни проекта на ETF и UITP, като социалните партньори споделиха впечатленията и очакванията си. Относно проекта „Социалният диалог в сектор градски транспорт в страните от Централна и Източна Европа“ двете страни споделиха, че трите семинара в София, Прага и Варшава са преминали отлично, като голям брой от заинтересованите страни са успели да се включат и да обменят информация и опит. Основен проблем, който синдикатите и работодателите успяха да отбележат, е езиковата бариера. Това е и причината част от тези страни да не успяват да се включат ефективно в Социалния диалог на европейско ниво. Вторият проект „Дигиталната трансформация и социалният диалог в градския публичен транспорт в Европа“ стартира тази година на 1 февруари. Предвидени са общо четири семинара – в Будапеща, Париж, Барселона и Виена, като се очаква първият от тях да е в края на месец юли. Двете страни се обединиха около позицията, че процесът на автоматизация вече тече, и градският транспорт е един от секторите, които ще бъдат най-засегнати.

В края на срещата председателят на СТСБ Екатерина Йорданова припомни на участниците приключили в края на 2018 г. съвместен проект на СТСБ и ETF „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)“, в който участваха и транспортни синдикати от Великобритания, Франция и Холандия. Проектът EVE създаде две учебни помагала: Модул 4, посветен специално на проблема с насилието и тормоза над жени в транспортния сектор, и практическто ръководство „Обучителен пакет за  равенство между половете в транспорта“. И двете помагала са достъпни на 6 езика: български, английски, френски, немски, испански и холандски, от сайтовете на СТСБ и ETF.

Следващият социален диалог на комитет Градски Транспорт ще се проведе на 24 септември 2019 г.