СТСБ взе участие в Кампания 12/12/12 в защита на незаконно уволнените работници в DHL Турция

Днес, 12/12/12 г. две световни синдикални федерации (UNI Global Union и ITF) и техните хиляди членове „поддържат огъня” под  логистичния гигант Deutsche Post DHL, който незаконно уволни 22-ма свои служители, упражнили правото си да се синдикализират и да отстояват правата си.

Датата 12.12.2012 е обявена за Международен ден за действие в знак на солидарност с работниците и техните семейства.
Денят включва действия на синдикалисти от цял свят, които искат да получат гаранция, че DHL е наясно с необходимостта от решителни действия за преодоляване на тази несправедливост. Служителите на DHL, техните синдикати и синдикалните поддръжници ще предприемат законосъобразни и видими действия за решаването на този проблем.

Действия на европейско равнище, Мехелен (Белгия)
Повече от 50 профсъюзни лидери и активисти от Белгия, Холандия, Великобритания, Норвегия и България, както и представители от МТФ и ETФ, се събраха пред централата на DHL Supply Chain в Мехелен, Белгия тази сутрин, за да изразят своята солидарност към 22-мата съкратени работници в Турция. В демонстрацията участие взеха и членове на Съюз на транспортните синдикати в България.
Миналият месец Mеждународната Tранспортна Федерация (МТФ) и нейният синдикален партньор UNI (UNI Global Union) отправиха жалба срещу Deutsche Post DHL (DP-DHL) за нарушаване на международни насоки, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
В писмото си от 21-ви ноември 2012 г. до Йоахим Стефенс (Съветник в Министерството в Германия) партньорите твърдят, че компанията е извършила редица нарушения извън Германия, пренебрегвайки насоките на организацията за мултинационалните предприятия.
В сърцето на насоките е ангажимент за зачитане на правото на работниците да създадат или да се присъединят към профсъюз. Одобрени от 42 страни, насоките се прилагат от националните правителства; Глобалните синдикати искат да видят действията на Германия, с които да се гарантира, че DP-DHL ще се придържа към тези насоки. МТФ и UNI твърдят, че компанията е приела умишлено стратегия за ограничаване на синдикализацията в много страни, където е разгърнала дейността си. Инго Марковски, организационен координатор към МТФ, коментира: „DHL заяви, но не успя да затвърди целите си за корпоративната социална отговорност. В името на всички онези, които работят там и в името на обикновенната справедливост, искаме компанията да бъде на висотата на своите идеали и
да осигури това ниво за хората си.
Кристи Хофман, заместник-генерален секретар на UNI Global заяви: „Ние задаваме
въпросите, които са все по-често чувани от клиентите и инвеститорите на DHL:
колко дълго компанията ще отказва да действа? Колко дълго ще игнорира
случващото се в някои от клоновете й? Докато DHL не поеме отговорност ние ще
продължаваме да държим на това да се отчита за дейсността си“.

Повече информация за кампанията:
www.respectatdhlturkey.org