Структурни промени в синдикалната организация на ЦГМ

На 17.01.2017г. се проведе отчетно-изборно събрание на Синдикалната организация към столичния Център за градска мобилност – „ЦГМ“ АД. На събранието присъства лично Екатерина Йорданова, председател  на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ). Тя се обърна към делегатите с поздравления за успехите и призив за по-голяма активност, сплотеност и добри решения за благото на работещите.

Ръководството на организацията направи отчет за дейността през изминалия период, като представи постигнатото и по отношение на подобряването на организационната работа.

По предложение на председателя на синдикалната организация Божидар Данчев бе избран Управителен съвет, състоящ се от седем представители на различните отдели в компанията. С това се цели както по-широка представителност на синдикалните членове при вземане на решения, така и повишаване на комуникациите и информираността в организацията. Бе взето решение и за провеждане на по-чести събрания, като следващото ще бъде насрочено още през февруари.

Досегашният председател Божидар Данчев бе преизбран с мандат от три години. За секретар бе избрана Мария Владимирова.

Желаем нови успехи на ръководството в защита на благородната кауза за по-справедливи условия на труд и качествени работни места!