Утвърдиха правилата за ползване на социална сума в БДЖ

След преговори между БЖС и ръководството на НКЖИ бяха утвърдени правилата за ползване на социалната сума, приета с Колективните трудови договори в „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Договорите бяха удължени с анекси за една година на 14.03.2017 г., а правилата на 27.03.2017 г. В преговорите по тях от страна на СТСБ участваха изпълнителният секретар на съюза Даниела Златкова и Сашо Алексов, председател на БЖС.

Правила за ползване на социалната сума, предоставена на работниците и служителите в държавния жп превозвач влизат в сила от 01.04.2017 г. С тях се определя редът и условията за ползване на договорената в КТД социална сума от 250 лева в почивните станции на Холдинга. С издадената карта железничарите и техните семейства ще могат да се възползват от почивка в ЦПВК „Паничище”, ПВЦ „Приморско” и ПВЦ „Железничар”. Те ще правят индивидуално своите резервации, но преките им ръководители ще извършват проверка за спазване на изискванията, указани в правилата и ще заверяват картите. В периода от 01.06.2017 г. до 30.09.2017 г. работниците ще имат право да използват само една от двете възможности – профилакториум или картата за почивка на стойността 250 лв.

Правилата имат за цел да се гарантира социалната придобивка и в същото време да се постигне заетост на легловата база в почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД във високия туристически сезон поне на 85%. Така ще се повиши ефективността им и ще се създаде възможност за подобряване на условията в тях.