Втора среща на работната група по изменение на наредба за посредничество при наемане на моряци

На 5-ти декември от 13:00 ч. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведе втора среща на работната група, която работи по проект за изменение на наредба за условията и реда на извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с ПМС № 107 от 17. 05. 2003 г. Групата беше в състав – Стефан Тасев, юрист в СТСБ, представители на ИД „Морска администрация”, Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда, както и представители на посредически агенции.

В рамките на срещата се приеха всички направени от членовете предложения за промени, след което те се обсъдиха подробно.
Взе се решение за по-систематична работа на комисията, както и за изготвянето на паралелна таблица за внесените изменения в наредбата.
От страна на СТСБ бяха направени следните предложения:
1. Предложение за въвеждане на забрана за службите за набиране и настаняване на работа на моряци, да използват средства, целящи да спрат или разубедят моряците да намират работа, за която са квалифицирани.
2. Предложение, службите за намиране и настаняване на работа да осигуряват, доколкото е осъществимо, че корабособственикът разполага със средства да защити моряците от изоставяне в чуждестранно пристанище.
По второто предложение се взе следното решение – да бъде дадена възможност на всяка агенция корабособственик да предложи вариант като гаранция срещу изоставяне в чуждо пристанище. Взе се и друго решение – речнофлотците да не бъдат обхванати от измененията в наредбата за посредническа дейност, на този етап, тъй като Морска трудова конвенция 2006 регламентира само плаващите по море. За вътрешноводния транспорт ще бъдат обсъдени отделни клаузи.