За първи път европейската синдикална мрежа ECTUN проведе конференцията си в София

От 18 до 20 март 2019 г. София бе домакин на 18-та годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от европейски столици (ECTUN), под надслов: „Транспортът и мобилността в европейските столици – за по-добри условия на труд и живот.“ Организатори бяха Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейският синдикален институт (ETUI).

Гости на форума, които участваха с встъпителни изказвания бяха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и кметът на София Йорданка Фандъкова. Участниците в събитието бяха привествани и от генералния секретар на Европейската конфедерация на труда (ETUC) Лука Визeнтини и Филип Поше, генерален директор на Европейския синдикален институт (ETUI).

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова също се обърна към участниците в конференцията с изказване, в което очерта работата на синдикатите в България в контекста на дигитализацията и бъдещето на труда.

По-добри заплати, по-добри условия на труд, социална защита и обучение за работещите в транспорта. Това са приоритетите на синдикатите днес, в условията на ускорените икономически, технологични и социални трансформации, през които преминава транспортният сектор.“ – заяви Екатерина Йорданова.

По думите й преструктурирането на икономиките трябва да има и своята социална добавена стойност. За да се случи един истински справедлив и устойчив във времето преход към по-екологично съобразна и зелена икономика, трябва правителствата и местните власти да създадат механизми за защита и подпомагане на работниците: финансиране на курсове за преквалификация; възможности за учене през целия живот; придобиване на ключови и специфични за сектора цифрови умения; създаване на нови зелени работни места; съобразяване на преструктурирането с нуждите на общностите, в които действа производството или услугата. Този принцип трябва да се прилага както в обществения транспорт, така и в енергетиката, и във всяка сфера от икономиката на едно общество.

Делегати на форума бяха представители на синдикални организации от столиците на редица европейски градове – София, Атина, Берлин, Белград, Лондон, Ла Валета, Москва, Мадрид, Париж, Осло, Рим и Рига.

От българска страна, КНСБ се включи с 6-членна делегация. Председателят на СТСБ, съпредседателят на Младежкия комитет на СТСБ и експерти от СТСБ също участваха в работата на конференцията.

На втория ден от Конференцията бяха представени материали за визията и проблемите на столиците. С презентации участваха градовете София, Москва, Лисабон, Лондон. Росана Обрешкова, експерт международни отношения към СТСБ, представи работата и визията на Европейската транспортна федерация (ETF) за перспективите и бъдещето на социалния диалог и ролята на синдикатите в контекста на дигитализацията и новите форми на мобилност.

Гостите на Конференцията бяха поканени от Екатерина Йорданова на организирана разходка с  екскурзовод в историческия център на София.

След оживени дебати, на третия ден конференцията на ECTUN прие Декларация относно екстремния популизъм, по повод предстоящите избори за Европарламент.