Заетостта в сектор рибарство е важен елемент от дневния ред на Консултативния съвет за Черно море към ЕК

Въпросът за заетостта в сектор рибарство и нейната структура, особено по възраст, е един от най-важните въпроси в сектора. Това бе отчетено още при изготвянето на стартовата програма 2017 на новосъздадения Консултативен съвет за Черно море към Европейската комисия. В състава му влизат представители на сектора от България и Румъния. По изискванията на европейското законодателство те са работодатели от сектора, еколози и други заинтересовани страни. Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) е един от основателите на съвета и все още единствената синдикална организация в него. По традиция от другите регионални консултативни съвети за рибарство, той представлява и Европейската транспортна федерация (ЕТФ) в него. Представителят на СТСБ Мила Николова е член на Управителния съвет на КСЧМ и оглавява една от двете работни групи по изпълнението на програмата – групата за външно и вътрешно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море. Под нейно ръководство групата поиска и получи от двете държави официалните данни за заетите в сектора. За съжаление, данните, които се събират едва в последните години, все още не дават ясна картина за сектора. Макар да се попълват задължително от собствениците на плавателни съдове при ежегодната им регистрация, никой не следи за тяхната достоверност. Това отваря широка врата към разминаване с реалната ситуация, къде случайно, къде не. Въпросите, на които се отговаря, също не са достатъчно прецизни. Това отчете като цяло работната група на заседанието си на 19-20 октомври във Варна и обсъди следващите си стъпки.

Друга страна от работата на групата е да предлага и отчита все по-големите възможности на КСЧМ за европейски контакти и международна дейност. Това е от съществено значение за авторитета на КСЧМ и развитието на неговия капацитет. Прекрасна възможност за това ще е и Европейският ден на морето 2018г., който ще се състои в Бургас на 31 май и 1 юни и ще съвпадне с председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Това ще бъде добра трибуна за ясни послания и искания в полза на рибарския сектор в двете страни и на всички, работещи в него.

Програмата на КСЧМ за следващата година ще бъде обсъждана и приета на Общото  събрание на съвета през м. ноември в Румъния.