Женският комитет на ETUC дискутира бъдещето на жените в Европа

Основна тема на редовното заседание на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) на 28-29 март 2019 г. в Брюксел бе именно бъдещето на жените в Европа. Заседанието се проведе в навечерието на конгреса на конфедерацията от 21 до 24 май, и на европейските парламентарни избори. На него присъства Мила Николова като заместник на представителя за България – Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ).

ЖК на ETUC отчете резултатите от годишното 8-мартенско допитване до своите членове, като те отново показаха над 40% женско участие в европейското синдикално движение с леко повишение спрямо миналата година. Това дава основание за все повече инициативи, свързани с тях в следващата програма на организацията.

Като ключово постижение за изминалия период бе отчетено изискването за паритет между половете в националните делегации на конгреса – една сериозна и нелека стъпка напред, за която КНСБ има несъмнен принос. В тази връзка бе потвърден изборът на Екатерина Йорданова за делегат на конгреса на ETUC от квотата на Женския комитет.

Новият дневен ред на Европейския съюз също предвижда сериозен напредък по темата. Очаква се окончателното приемане на Директивата за съвместяване на работа и личен живот, голяма част от която се формира под )влияние и по препоръки на синдикатите, както и мерките за преодоляване на разликите в заплащането между двата пола. Предстои тези цели да станат неделима част от Европейския семестър, даващ конкретни насоки и следящ за измерими резултати в контекста на икономическото развитие на всяка от страните-членки.

Работата между социалните партньори и институциите е от ключово значение за постигането на осезаем напредък. Ролята на синдикатите е от ключово значение за практическото прилагане на мерките, както чрез колективното договаряне, така и по отношение на мониторинга. Основна част от тази роля се пада на женските комитети и жените синдикални представители. Ключов фактор са обученията по темата, особено за членовете на преговорните екипи – жени и мъже. Участието на жени на лидерски позиции също е от първостепенно значение за успеха на тези мерки.

Отново се издигна призивът на ЖК на ETUC, който бе в сърцевината на тазгодишната кампания за 8-ми март, Международния ден на жените: в навечерието на изборите за европейски парламент в края на май т.г. ETUC призовава работещите жени в Европа да гласуват за повече женски представители като основна гаранция за присъствието на равнопоставеността между двата пола в новия европейски дневен ред. В крайна сметка бъдещето на жените в Европа зависи и от самите тях.