Центърът за професионално обучение към СТСБ проведе първото си обучение за 2018 г.

След успешно положени изпити курсистите от „Столичен електротранспорт“ ЕАД получиха сертификати

Центъра за професионално обучение към Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) се проведе квалификационен  курс  по „Здравословни и безопасни условия на труд“, като част от професия „Строителен техник“. В двудневното обучение, което се проведе на 23 и 24 януари, взеха участие работници и служители на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Занятията бяха проведени от д-р Николай Шопов. В програмата бяха включени предмети като:

    • здравословни и безопасни условия на труд
    • пожарна и аварийна безопасност
    • екологична култура
    • първа помощ

След положени изпити по теория и практика на успешно завършилите бяха връчени „Удостоверения за професионално обучение“.