Екатерина Йорданова: Синдикатите могат да успокоят обществото за Истанбулската конвенция

Дебатът трябва да мине на експертно ниво и да се види полезният ефект за защитата на жертвите на насилие  

„Необходимо е да продължат усилията за преодоляване на разделението в българското общество във връзка с ратификацията на Истанбулската конвенция и синдикатите могат да помогнат за изясняване на смисъла и ползите от нея”. Това заяви председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и вицепрезидент на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите Екатерина Йорданова след заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ, което се проведе на 26 февруари в Пловдив. На него тя изрази категоричната позицията на СТСБ в подкрепа на конвенцията за борба с насилието над жени.

Също така тя очерта и някои важни промени в българското законодателство, които би въвела Истанбулската конвенция, ако бъде ратифицирана:

– в чл. 18, ал. 2 от Конвенцията, който касае общи задължения на държавата, са посочени органите, които трябва да участват при защитата и съдействието на жертвите на домашно насилие, като прокуратурата изрично е включена;

– разпоредбите на чл. 33 до 41, в които са изброени различните деяния, за които страните да предприемат действия за тяхното инкриминиране. Състави на такива престъпления като в чл. 36-39 или квалифицирани такива (напр. по отношение на средна и тежка телесна повреда) не фигурират в действащия НК.

– Глава VI — Следствие, наказателно преследване, процесуално право и защитни мерки – изисква разследване от компетентните органи, което да бъде провеждано на общо основание, а не както е досега само по тъжба на жертвата.

Екатерина Йорданова подчерта също, че макар в Конвенцията да няма изричен текст за насилие над жени на работното място,  в чл. 1 като обект на защита са посочени всички форми: психологическо, сексуално и т.н. – както в дома, така и на всяко друго място.

КНСБ като най-голямата българска организация за защитата на хората на труда има реализирани редица проучвания и проекти, които очертават тясната връзка между домашното насилие и това на работното място, както и нуждата от комплексни действия за преодоляването му. Такива бяха констатациите и на последния проект на ЕКП  „Сигурност у дома, сигурност на работното място”.

Екатерина Йорданова е убедена, че КНСБ има и аргументите, и експертизата, за да се включи активно в дебата и да изиграе важна роля за преодоляване поляризацията в обществото по тaзи толкова сериозна тема и да спомогне за подкрепата за Истанбулската конвенция.

Председателят на СТСБ призова членовете на Изпълнителния комитет да вземат официална позиция и да проведат срещи в различни формати, включително и с представители на БПЦ, на които в спокоен разговор и на експертно ниво да обсъдят проблема и да представят своите аргументи в полза на ратификацията на Истанбулската конвенция като инструмент за превенция и справяне с  всички форми на насилието над жени.