Еврокомисар Мария Габриел и Екатерина Йорданова обсъдиха цифровизацията и бъдещето на труда

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова се срещна с еврокомисаря по цифровите технологии Мария Габриел по време на посещението й в България и работната й среща с ръководството на КНСБ.

Новите дигитални умения, които цифровизацията и автоматизацията на икономиката налагат; спецификите на транспортния сектор; бъдещето на труда и необходимостта от регламентиране на нововъведенията и прилагането им в полза на човека, бяха сред дискутираните на срещата теми.

Мария Габриел заяви, че осигуряването на дигитални умения както на българските, така и на всички европейски граждани е сред приоритетите на нейния мандат като еврокомисар. Тя допълни, че целта е не само да се разработва изкуствен интелект, а и да се сложат човешки граници и контрол върху разработването и прилагането му.

„На няколко пъти обявих, че мой приоритет не са блокчейн технологиите или изкуственият интелект, а човекът, който ги контролира“, допълни Габриел.