Работни срещи на СТСБ в Русе

На 21.03.2014 г. представители на секретариата на СТСБ посетиха гр. Русе и се срещнаха с местните синдикални лидери. Милена Тачинова, секретар на Младежкия комитет и Мила Николова, експерт воден транспорт, разговаряха за състоянието на синдикалната дейност в Русе с Иван Финашков председател на Синдикат на речнофлотците при Параходство „БРП” АД, гр. Русе, Николай Боляров – секретар на СО към Пристанищен комплекс Русе и Стоян Мирчев председател на СО към ИАППД – Русе.

Danube_fttub

Със задоволство бе отбелязано, че за момента остри и спешни проблеми за решаване не стоят пред никоя от синдикалните организации. Две от тях имат действащи КТД, а в БРП, макар да не е подновен, досегашните договорености на практика се изпълняват. На срещата се обсъдиха задачите и възможностите за неформално общуване на националните мероприятия на Съюза – младежки и женски конференции, предстоящата спартакиада и най-вече на Конгреса на МТФ през август, където нашите членове ще могат да се срещнат с колегите си от цял свят. Също така бе подчертано, че сайтът на СТСБ също дава възможност да се следи дейността на Съюза както на местно ниво, така и навън, а в социалните мрежи има и обратна връзка. Бяха обсъдени и други възможности за запознаването на членовете с това, което се случва и се прави в бранша на национално и европейско ниво. СТСБ пое ангажимент за по-редовен личен контакт с лидерите и призова за засилване на връзката помежду им на местно ниво. Бе подчертана и ролята на синдикалните обучения, и необходимостта от по-голяма инициатива от страна на синдикалните ръководства на основните членове.

Бе проведена среща и с регионалното представителство на КНСБ в лицето на председателя, Боянка Димитрова за обсъждане на възможностите за изграждане на нови синдикални организации в предприятията от транспорта, телекомуникациите и логистиката.

Денят завърши с посещение на един от корабите на Параходство „БРП” АД и запознаване на място с условията на труд и живот на заетите в речното плаване. Беше отбелязано, че те са приемливи, безпокойство буди по-скоро намаляването на обема на работа и високите изисквания, поставени от Европейския съюз още при присъединяването, на които Параходство „БРП” АД се затруднява да отговори. Това беше първата от планираните годишни срещи в страната предвид и подготовката на предстоящия Световен конгрес на МТФ през август и включването на всички синдикати и синдикални организации на СТСБ в нея.