СТСБ обсъди със служебния министър Христо Алексиев приоритетните задачи в транспортния сектор

`

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) се срещна днес с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по негова покана. На срещата той представи темите в сектора, които стоят приоритетно пред служебния кабинет в рамките на мандата му. На разговорите СТСБ бе представен от председателя си Екатерина Йорданова, експертите за сухопътен, въздушен и воден транспорт Д. Златкова, А. Панайотова и М. Николова, както и синдикалните лидери на Летище София Р. Бъчваров и на БЖС С. Алексиев и адв. С. Симеонов. От страна на министерството участваха зам.-министърът Г. Тодоров и К. Азов. Основните теми, които засегна председателят на СТСБ, бяха концесиите на летищата София и Пловдив, оздравяването на БДЖ, развитието на пристанищата, засилването на диалога във връзка с европейския стълб на социалните права, Планът „Юнкер” и възможностите за транспортния сектор. Представена бе инициативата „Жените в транспорта“, работата по която СТСБ ще представи на специална среща през март. Министърът прие поканата. Сред акцентите в разговора бяха също напредъкът по подготовката на интегрираната система за развитие на транспортната система на страната и предизвикателствата пред успешния ход на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” .

В своето експозе министър Алексиев посочи още, че през следващите два месеца ще работи за нормалното функциониране на транспортния сектор, както и за ускоряване на проектите, финансирани с европейски средства. Той заяви, че споделя позицията на синдиката, че Летище София е национален стратегически обект и неговото бъдеще не бива да се обвързва със състоянието на БДЖ, както и концесионирането му да бъде единственият вариант за оздравяването на българския железопътен превозвач.

Министърът споделя тревогите на СТСБ за състоянието на БДЖ, което той определи като критично. В тази връзка той съобщи, че е възложил на ръководството на дружеството да подготви анализ за състоянието и план за гарантиране на графика за движение за превоз на пътниците.

По искане на СТСБ той даде и информация за движението на нотификацията на българската страна към ЕК, която да позволи отпускането на държавна помощ за БДЖ. По думите му най-вероятно тя ще бъде одобрена през март, а допустимата помощ е в размер между 601 млн. лв.

Министерството ще предостави на СТСБ за експертен преглед проекта на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г.

СТСБ поиска при изготвянето на Тригодишната бюджетна рамка да бъде предвидена актуализация на субсидиите на градския транспорт в различните населени места. Екатерина Йорданова припомни, че социалната услуга е вменена от държавата на общините, но е недофинансирана, защото субсидиите не са променяни повече от 10 години. Министърът съобщи, че в тази връзка е възложил разработването на нова методика за субсидиране на градския и междуградския транспорт, която да залегне на база опита на другите страни от ЕС и да даде ясни критерии за постигане на равнопоставеност между общините.

Министърът прие като основателно искането на СТСБ в Тригодишната бюджетна рамка да бъдат заложени повече средства за привличането на експерти в агенциите към министерството. Според него в момента заплатите на служителите наистина не позволяват назначаването и задържането на качествени специалисти на позициите, които са изключително отговорни и важни. Също така пое ангажимент да се запознае със ситуацията в транспортните болници и техните проблеми, свързани с финансирането на  клиничните пътеки от страна на НЗОК.