СТСБ със свой представител в управителните съвети на жп секцията и комитета за градски транспорт на ЕТФ

На 8 и 9 март 2017г. в Брюксел се проведоха предконгресните заседания на Секция ‘Железопътен транспорт’ и Комитет ‘Градски транспорт’ на Европейската транспортна федерация (ETF). Освен направената равносметка за отчетния период, обсъдените проблеми и набелязаните приоритети за следващите четири години, бяха проведени и избори за ново ръководство на двете структури на федерацията.

Даниела Златкова бе преизбрана за втори мандат като член на управителния съвет на Секция ‘Железопътен транспорт’, а след решение за разширяване на ръководството на Комитет ‘Градски транспорт’, бе избрана и за член на новия му управителен съвет. Това е поредният успех на СТСБ в ETF и оценка за работата на неговите лидери и експерти.

За президент на Секция ‘Железопътен транспорт’, която обединява 83 организации от 37 европейски страни, представляващи повече от 850 000 работници в сектора, бе избран Джорджо Тути, SEV, Швейцария. Той пое поста от Ги Гревелдинг, FNCTTFEL, Люксембург, който се оттегля в заслужена почивка, след като се пенсионира наскоро.

Ален Сатур, CGT, Франция, остава на поста президент на Комитет ‘Градски транспорт, след като бе преизбран с пълно мнозинство.